Wysoko A Ty za mną Cytaty

Wysoko A Ty za mną Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Wysoko A Ty za mną Cytaty: Gdy­bym był ptakiem, co la­ta wysoko to srałbym po głowach ro­dakom Polokom. Nas­rałbym wtedy Ci pros­to na oko... gdy­bym był pta­kiem, co la­ta wysoko... -Moon G


gdy­bym-był-ptakiem-co-­-wysoko-to-srałbym-po głowach-ro­dakom-polokom-nas­rałbym-wtedy-ci-pros­to-na oko-gdy­bym-był-pta­kiem-co-­
Wysoko A Ty za mną Cytaty:


 te­raz-pot­rze­bowałabym-oso­by- która-ze mną-usiądzie- po­da-mi ku­bek-gorącej-ka­wy-i nie py­tając-o nic-po­mil­czy
Wysoko A Ty za mną Cytaty:


zaw­sze-pragnęłam-zna­lezienia-ko­goś-kto-będzie-ze mną-bez-wzglę-na to-jak trud­no-jest ze mną-byćzawsze 
Wysoko A Ty za mną Cytaty: - Cóż, przyz­nam się, że pos­ta­nowiłem iść za tobą i zo­baczyć to z bliska. - Jeżeli szedłeś za mną, to dlacze­go byłeś tu prze­de mną? - Szedłem za tobą... bar­dzo szybko. -Woody Allen


Wysoko A Ty za mną Cytaty: Niebiosa nie są humanitarne i życie nade mną, i pode mną, i we mnie także humanitarne nie jest. -Bohumil Hrabal


niebiosa-nie-są-humanitarne-i-życie-nade-mną-i-pode-mną-i-we-mnie-także-humanitarne-nie-jest
Wysoko A Ty za mną Cytaty: Sięga wysoko, kto się czołgać umie. -Julian Ursyn Niemcewicz


Wysoko A Ty za mną Cytaty: Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę. -Anonim


utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
Wysoko A Ty za mną Cytaty: I słowa bez pokrycia bywają wysoko notowane. -Stanisław Jerzy Lec


Wysoko A Ty za mną Cytaty: Pożeg­nała wszystkich choć Nikt nie wziął jej pożegnania tak na poważnie... Wy­jechała na sam szczyt budynku starą windą... Roz­puściła włosy... Otarła z łez oczy...roz­winęła skrzydła... ...wiatr rwał kon­wulsyj­nie pióra... ...chciała wzlecieć... skoczyła Co mogę dla Niej zrobić? Nie do­kończyć te­go wiersza opi­sem chłod­nym upadku z które­goś tam piętra... ..była wysoko... ...jest wysoko... Upa­dek oczy­wistą prawdą? Może jed­nak wzleciała? ...Anioł... o imionach Nadzieja i Miłość  -Uśmiechnięta Anielica


Wysoko A Ty za mną Cytaty:


mierz-wysoko-wpajali-mu-wzniośli-nauczyciele-strzelił-im-w-łeb
Wysoko A Ty za mną Cytaty: Wysoko musi się wznieść, kto upadł nisko. -Henryk Ibsen


wysoko-musi-ę-wznieść-kto-upadł-nisko
Wysoko A Ty za mną Cytaty: Znakomitość to ktoś podziwiany za swoje wysoko postawione znajomości. -Daniel Boorstin


znakomitość-to-ktoś-podziwiany-za-swoje-wysoko-postawione-znajomoś
Wysoko A Ty za mną Cytaty: Kto raz wzniósł się wysoko, łamie skrzydła w krzakach. -Anna Jokai


kto-raz-wzniósł-ę-wysoko-łamie-skrzydła-w-krzakach
Wysoko A Ty za mną Cytaty: Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. -Henry Wadsworth Longfellow


Wysoko A Ty za mną Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz


głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Wysoko A Ty za mną Cytaty: gdy ce­nisz siebie za wysoko możesz bar­dzo szyb­ko upaść  -Intryga


gdy-­nisz-siebie-za wysoko-możesz-bar­dzo-szyb­ko-upaść 
Wysoko A Ty za mną Cytaty: Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam. -AnDree