Wystarczy Mówić Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Wystarczy Mówić Cytaty: Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, żeby nam nie wierzono. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Wystarczy Mówić Cytaty: Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa. -Wiktor Hugo
aby-być-dobrym-nie-wystarczy-przemilczeć-pewnych-prawd-trzeba-jeszcze-mówić-pewne-kłamstwa
Wystarczy Mówić Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Wystarczy Mówić Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Wystarczy Mówić Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Wystarczy Mówić Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Wystarczy Mówić Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Wystarczy Mówić Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Wystarczy Mówić Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Wystarczy Mówić Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Wystarczy Mówić Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Wystarczy Mówić Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński
Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Wystarczy Mówić Cytaty: Wiem, co to samotność i to mi wystarczy. -Konstantinos Tsatsos
Wystarczy Mówić Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Wystarczy Mówić Cytaty: Wystarczy słowo, reszta jest gadaniem. -Stanisław Jerzy Lec
Wystarczy Mówić Cytaty: Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi. -Anonim
jedna-godzina-wystarczy-do-obalenia-potęgi
Wystarczy Mówić Cytaty: Świat realny jeden i to w zupełności wystarczy. -George Santayana
Świat-realny-jeden-i-to-w-zupełnoś-wystarczy
Wystarczy Mówić Cytaty: Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę. -Antoine De Saint - Exupery
Wystarczy Mówić Cytaty: By zachować posiadaną tajemnicę, nie wystarczy samo milczenie. -Paul Claudel
by-zachować-posiadaną-tajemnicę-nie-wystarczy-samo-milczenie
Wystarczy Mówić Cytaty: Nienawiść nie potrzebuje instrukcji, wystarczy ją tylko sprowokować. -Katherine Anne Porte
nienawiść-nie-potrzebuje-instrukcji-wystarczy-ją-tylko-sprowokować
Wystarczy Mówić Cytaty: Nie ma teorii - wystarczy zrozumieć, że przyjemność jest regułą. -Klaudiusz Debussy
nie-teorii-wystarczy-zrozumieć-że-przyjemność-jest-regułą
Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-ażeby-być-mądrym
Wystarczy Mówić Cytaty: Wielką miłość wystarczy wyszeptać, mała wymaga proklamacji. -Franciszek Herites
wielką-miłość-wystarczy-wyszeptać-ła-wymaga-proklamacji
Wystarczy Mówić Cytaty: Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało. -Krystyna Sylwestrzak
jednemu-wystarczy-iskra-boża-innemu-pożar-to-za-ło
Wystarczy Mówić Cytaty: Żeby człowieka usłyszeć, wystarczy go wysłuchać zamiast przesłuchiwać. -Jacek Wejroch
Żeby-człowieka-usłyszeć-wystarczy-go-wysłuchać-zamiast-przesłuchiwać
Wystarczy Mówić Cytaty: Czy wystarczy tylko głowa, by zatrzymać w sobie myśli? -Czesław Banach
czy-wystarczy-tylko-głowa-by-zatrzymać-w-sobie-myśli
Wystarczy Mówić Cytaty: Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym. -Anonim
aby-opływać-w-łaski-wystarczy-tylko-być-bezwstydnym
Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-żeby-być-mądrym
Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy śmiało myśleć, trzeba to głośno wykrzyczeć. -Anonim
nie-wystarczy-śmiało-myść-trzeba-to-głośno-wykrzyczeć
Wystarczy Mówić Cytaty: Pięć minut rozmowy z durniem wystarczy, by zidiocieć na rok. -Ben Akiba
pięć-minut-rozmowy-z-durniem-wystarczy-by-zidiocieć-na-rok
Wystarczy Mówić Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć: nie, kobiecie to wystarczy. -Zofia Loren
umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-kobiecie-to-wystarczy
Wystarczy Mówić Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć
umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-to-kobiecie-wystarczy
Wystarczy Mówić Cytaty: Nie wystarczy w Boga wierzyć. Trzeba jeszcze Bogu zawierzyć. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-w-boga-wierzyć-trzeba-jeszcze-bogu-zawierzyć
Wystarczy Mówić Cytaty: Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. -Johann Wolfgang Goethe
sama-wiedza-nie-wystarczy-trzeba-jeszcze-umieć-ją-stosować