Wyszłaś Za mąż Cytaty

Wyszłaś Za mąż Cytaty: Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności?  -Margaret Mitchell


raz-wyszłaś-za mąż-na złość-a raz-dla-pieniędzy-czy myśłaś-kiedyś-o wyjściu-za mąż-dla-przyjemnoś 
Wyszłaś Za mąż Cytaty: niczym ślepiec w świecie imaginacji płynę dźwiękiem niesiony fal głośnym krzykiem mew weszłaś w me życie i wyszłaś bez słów  -Adamo70


niczym-ślepiec-w-świecie-imaginacji-płynę-dźwiękiem-niesiony-fal-głośnym-krzykiem-mew-weszłaś-w me życie-i-wyszłaś-bez-słów 
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż  -bystry.76


mąż-po no­cy-spędzo­nej-w bur­de­lu-wra­ca-nad-ra­nem-do domu-gdzie-masz-wypłatę- py­-wściekła-żona-wszys­tko-prze­jebałem
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Kochanek to udoskonalony mąż. -Anonim


kochanek-to-udoskonalony-mąż
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Mąż pa­suje tyl­ko do połowy... -sprajtka


mąż-pa­suje-tyl­ko-do połowy
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż. -Henryk Horosz


kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Wyszłam za mąż, nie mam czasu. -filutka


wyszłam-za mąż-nie mam-czasu
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Dobry mąż czyni dobrą żonę. -Robert Burton


Wyszłaś Za mąż Cytaty: Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha. -Eurypides


bogactwem-żony-jest-mąż-co-ją-kocha
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Zdradzony mąż wszędzie widzi zdradzonych mężów. -Marcel Proust


zdradzony-mąż-wszędzie-widzi-zdradzonych-mężów
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka  -mechaa


weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Mąż wi­nien, jeżeli niewias­ta przek­racza miarę. -Tacyt


mąż-wi­nien-żeli-niewias­-przek­racza-miarę
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Nie szata zdobi męża, lecz mąż szatę. -Anonim


nie-szata-zdobi-męża-lecz-mąż-szatę
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Żona jest tym dla męża, czym mąż ją uczynił. -Honore de Balzac


Żona-jest-tym-dla-męża-czym-mąż-ją-uczynił
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Mąż jest panem u siebie kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit


mąż-jest-panem-u-siebie-kiedy-żony-nie-w-domu
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit


mąż-jest-panem-u-siebie-kiedy-żony-nie-w-domu
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta zaś ku wytchnieniu wojownika. -Friedrich Nietzsche


ku-wojnie-wychowany-być-mąż-niewiasta-zaś-ku-wytchnieniu-wojownika
Wyszłaś Za mąż Cytaty: Niewiele jest słów równie pogardliwych jak słowo


niewiele-jest-słów-równie-pogardliwych-jak-słowo-mąż