Z Góry Idzie W Cytaty

Z Góry Idzie W Cytaty: Wierność idzie często w parze z głupotą. -Felicja Stendingowa


wierność-idzie-często-w-parze-z-głupotą
Z Góry Idzie W Cytaty: Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. -Stanisław Jerzy Lec


Z Góry Idzie W Cytaty: Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry. -Konfucjusz


człowiek-potyka-ę-o-kretowiska-nie-o-góry
Z Góry Idzie W Cytaty: Gdy woda sięga ust, głowa do góry! -Stanisław Jerzy Lec


Z Góry Idzie W Cytaty: Ma­li w wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane. -Kapitan


ma­li-w wielu-sy­tuac­jach-z góry-mają-przechlapane
Z Góry Idzie W Cytaty: Lenistwo idzie tak wolno, że bieda je dogania. -Benjamin Franklin


Z Góry Idzie W Cytaty: Lenistwo idzie tak wolno, że nędza je dogania. -Benjamin Franklin


Z Góry Idzie W Cytaty: Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie. -Teresa Nietyksza


wypita-czara-goryczy-często-idzie-na-zdrowie
Z Góry Idzie W Cytaty: Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo -Clyde Fessler


skręćmy-w-lewo-gdy-konkurencja-idzie-w-prawo
Z Góry Idzie W Cytaty: Le­nis­two idzie tak wol­no, że bieda je dogania. -Benjamin Franklin


le­nis­two-idzie-tak-wol­no-że bieda- dogania
Z Góry Idzie W Cytaty: Lenistwo idzie tak wolno, ze dogania je bieda. -Benjamin Franklin


Z Góry Idzie W Cytaty: Prędzej się z góry stoczysz, niż na nią wejdziesz. -GreeSi


prędzej ę-z góry-stoczysz-ż-na ą-wejdziesz
Z Góry Idzie W Cytaty: Ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska. -Konfucjusz


ludzie-potykają-ę-nie-o-góry-lecz-o-kretowiska
Z Góry Idzie W Cytaty: Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. -Doug Horton


człowiek-który-przenosi-góry-musiał-zaczynać-od-kamieni
Z Góry Idzie W Cytaty: W śmierci idzie się tą drogą bez powodu - na zawsze. -Georges Bataille


w-śmierci-idzie-ę-tą-drogą-bez-powodu-na-zawsze
Z Góry Idzie W Cytaty: Wy­cofują się gdy nie idzie po ich myśli. -one drop for all


wy­cofują ę-gdy-nie idzie-po ich-myśli
Z Góry Idzie W Cytaty: Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. -Johann Wolfgang von Goethe


Z Góry Idzie W Cytaty: Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy. -Magdalena Samozwaniec


dobra-książka-to-rodzaj-alkoholu-też-idzie-do-głowy