Z Imienia Cytaty

Z Imienia Cytaty: Niektórzy są ludźmi nie z is­to­ty, lecz z imienia. -Cyceron


niektórzy-są ludźmi-nie z is­to­ty-lecz-z imienia
Z Imienia Cytaty: Ty bądź pierwszym Adamem swojego imienia. -Elżbieta Drużbacka


Z Imienia Cytaty: Nie będziesz wzywał imienia Polski nadaremno! -Stanisław Wyspiański


Z Imienia Cytaty: Nie zna imienia pana a już randka rozbierana. -Jan Sztaudynger


nie-zna-imienia-pana-a-już-randka-rozbierana
Z Imienia Cytaty: Opo­wieść o moim życiu zaczy­na się od two­jego imienia. -Silvidian


opo­wieść-o moim-życiu-zaczy­na ę-od two­jego-imienia
Z Imienia Cytaty: Jedno kłamstwo obowiązkiem jest trubadura: nie zdradzać przed nikim imienia tej, którą opiewa. -Zofia Nałkowska


jedno-kłamstwo-obowiązkiem-jest-trubadura-nie-zdradzać-przed-nikim-imienia-tej-którą-opiewa
Z Imienia Cytaty: Kim os­ta­tecznie jes­tem? Dziec­kiem tyl­ko, które lu­bi dźwięk swe­go imienia i pow­tarza je ciągle. -Walt Whitman


kim-os­­tecznie-jes­tem-dziec­kiem-tyl­ko-które-lu­bi-dźwięk-swe­go-imienia-i pow­tarza- ągle
Z Imienia Cytaty: Wczorajsza róża istnieje tylko z imienia, imiona tylko puste pozostały. -Dante Alighieri


wczorajsza-róża-istnieje-tylko-z-imienia-imiona-tylko-puste-pozostały
Z Imienia Cytaty: Nie znano by imienia sprawiedliwości, gdyby nie istniała niesprawiedliwość. -Heraklit z Efezu


nie-znano-by-imienia-sprawiedliwoś-gdyby-nie-istniała-niesprawiedliwość
Z Imienia Cytaty: Czy po­winienem poślu­bić W.? Nie, dopóki nie po­wie mi po­zos­tałych li­ter swo­jego imienia. -Woody Allen


czy-po­winienem-poślu­bić-w-nie-dopóki-nie po­wie-mi po­zos­łych-li­ter-swo­jego-imienia
Z Imienia Cytaty: Aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzy Wul­ga­ryzm był im obcy Ema­lią pok­ry­ci zewnętrznie Z imienia na pozór rzecz naz­wać niechcący Ki­piele kłam­stwa i zdra­dy bez liku Ko­byłka i ko­nik w sta­jen­ce zachwytów  -Aquarelle


Z Imienia Cytaty: Przypuszczamy, że ciało które wyodrębniliśmy ze smółki uranowej zawiera nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu ze swoich właściwości chemicznych. Jeśli istnienie tego metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę polon – od imienia ojczyzny jednego z nas. -Maria Skłodowska-Curie


Z Imienia Cytaty: Jeszcze długo będę od­wra­cać głowę na dźwięk Two­jego imienia. Jeszcze długo wśród tłumu będę szu­kać Two­jego cienia. -KsiezycowaNoc


jeszcze-długo-będę-od­wra­cać-głowę-na dźwięk-two­jego-imienia-jeszcze długo-wśród-tłumu-będę-szu­kać-two­jego-cienia
Z Imienia Cytaty: Chciałbym, w niez­liczo­nych la­tach które na­dejdą, spot­kaw­szy zna­jomą twarz, móc po­wie­dzieć


Z Imienia Cytaty: Taki władca [w krajach rządzonych despotycznie] ma tyle przywar, iż niebezpiecznym byłoby objawiać w świetle dziennym jego przyrodzoną tępotę. Żyje w ukryciu, nikt nie zna stanu, w jakim się znajduje. Na szczęście ludzie są w owych krajach tacy, iż trzeba jedynie imienia, aby im panować. -Montesquieu


Z Imienia Cytaty: Cza­sem po­maga zmiana imienia, cza­sem zmiana miejsca. -Talmud


cza­sem-po­maga-zmiana-imienia-cza­sem-zmiana-miejsca
Z Imienia Cytaty: Po­wiedz mi, że zapomnisz nim wsta­nie świt i nie zro­zumiesz mo­jego imienia gdy ktoś wspomni że go nie ma Po­wiedz, że mi wybaczysz zmar­no­wane chwile i niepewności Po­wiedz, że mogę zasnąć przy Tobie raz ostatni Rozgrzesz bym lek­ka odeszła w niepa­mięci czasów w bezczasy bezkresy beznadzieję i bezból  -mistyczna


Z Imienia Cytaty: Po­wiedz mi jak to jest teraz uciekać? Zgrzy­ta we mnie tęskno­ta bezimienna roz­ry­wa gardło niemym krzykiem Two­jego imienia zno­wu nie wypowiem dzisiaj... Na szyi zaciśnięta wspom­nień pętla... Gdzie jesteś gdy obok Cię nie ma? Od siebie za siebie jak Ty uciekam w prze­paść szkła szklan­ki rozbitej umieram  -Uśmiechnięta Anielica