Z Istnieniem Cytaty

Z Istnieniem Cytaty: Miłość (...) jest całym istnieniem kobiety. -Virginia Woolf


Z Istnieniem Cytaty: Ile ra­zy umarłem? Który raz już zmartwychwstałem? Każde me wciele­nie, tłam­si jedną piękną ideę, Wspólną cechę, która za­nika z każdym mym istnieniem. -S4ncrum


ile-ra­zy-umarłem-który-raz-już-zmartwychwstałem-każde-me wciele­nie-tłam­-jedną-piękną-ideę-wspólną-cechę-która-za­nika-z każdym
Z Istnieniem Cytaty: Nawet najmniejsza ilość dobra nie jest zdolna eliminować zła ze świata samym swoim istnieniem. Tak jak aktywne jest zło - musi być aktywne i dobro: musi ono działać przez nasze słowa, czyny i przykład. -Tadeusz Olszański


Z Istnieniem Cytaty: Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności. -Anonim


Z Istnieniem Cytaty: przez tą miłość dusza ma zma­teriali­zowała się bez reszty fun­kcjo­nuję, stąpam po ziemi śmielej niż wte­dy, gdy nie chciałam zejść do ludzi, a musiałam mam ciało, czuję jak mnie dotykasz całujesz, żyję żyję Tobą wcześniej sobą tyl­ko żyłam tyl­ko duszą byłam, tyl­ko duszą fan­tasma­gorie, które przek­ra­dały się przez moją głowę nieprzerwanie uno­siły mnie nad ziemią nad chaosem nad ludźmi nos­talgiczną samotność wy­pełniłeś swym istnieniem mi­liony słów zagłuszają myśli te myśli, które usypiały i te które zabijały  -wenaa01