Z Klasy Robotniczej Cytaty

Z Klasy Robotniczej Cytaty: Będzie to stworzenie organizacji klasy robotniczej, możemy stracić możliwość sprawowania władzy. 26 sierpnia 1980 -Stanisław Kania


będzie-to-stworzenie-organizacji-klasy-robotniczej-możemy-stracić-możliwość-sprawowania-władzy-26-sierpnia-1980
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London


niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej. -Mikołaj Gomez Davilla


również-problemy-dzielą-ę-na-klasy-społeczne-są-problemy-arystokratyczne-problemy-plebejskie-i-niezliczone-problemy-klasy-średniej
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią. -Robert Benchley


są-tylko-dwie-klasy-ludzi-którzy-stale-dzielą-ludzi-na-dwie-klasy-i-którzy-tego-nie-robią
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Praca jest przekleństwem klasy pijaczej. -Oscar Wilde


praca-jest-przekleństwem-klasy-pijaczej
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Polityk dzeli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów. -Anonim


polityk-dzeli-ludzkość-na-dwie-klasy-narzędzia-i-wrogów
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Wil­la z ba­senem, ta­peta z kasy A w życiu bra­ki, tak­tu i klasy. -Kojak


wil­-z ba­senem-­peta-z kasy-a-w życiu-bra­ki-tak­-i klasy
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Mo­ja głowa pękała, a mózg przyjął już płynną formę is­tnienia, którą można było naz­wać roz­wodnionym pier­dem prze­for­so­wane­go in­te­lek­tu człon­ka kla­sy robotniczej  -Charles Bukowski


Z Klasy Robotniczej Cytaty: I bezklasowe społeczeństwo nie obejdzie sie bez ludzi wysokiej klasy. -Zbigniew Waydyk


i-bezklasowe-społeczeństwo-nie-obejdzie-sie-bez-ludzi-wysokiej-klasy
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Państwo to nic innego jak instrument opresji jednej klasy przez inną - w republice demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż w monarchii. -Fryderyk Engels


państwo-to-nic-innego-jak-instrument-opresji-jednej-klasy-przez-inną-w-republice-demokratycznej-w-nie-mniejszym-stopniu-ż-w-monarchii
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy. -Włodzimierz Lenin


partia-jedynie-wtedy-zasługuje-na-miano-rewolucyjnej-śli-faktycznie-kieruje-ruchem-rewolucyjnej-klasy
Z Klasy Robotniczej Cytaty: Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może sobie przywłaszczać pracę innej z powodu różnicy miejsca zajmowanego przez nią w określonym systemie gospodarki społecznej. -Włodzimierz Lenin


klasy-to-takie-grupy-ludzi-z-których-jedna-może-sobie-przywłaszczać-pracę-innej-z-powodu-różnicy-miejsca-zajmowanego-przez-ą-w-określonym