Z Ludzkich Cytaty

Z Ludzkich Cytaty: Historia ludzkich poglądów jest rzadko czymś więcej niż historią ludzkich błędów. -Wolter


historia-ludzkich-poglądów-jest-rzadko-czymś-więcej-ż-historią-ludzkich-błędów
Z Ludzkich Cytaty: Ludzka wie­dza składa się nie tyl­ko z bib­liotek, per­ga­minu i at­ra­men­tu, ale tworzą ją także to­my wie­dzy wpi­sane w ludzkie ser­ca, wy­ryte w ludzkich duszach, wyg­ra­wero­wane w ludzkich umysłach. -Michael Jackson


Z Ludzkich Cytaty: Jako ksiądz żyję w dwóch światach: zewnętrznym - mediów, które mówią o zarażonym, nieprawdziwym, okropnym świecie ludzkich grzechów, i wewnętrznym - ludzkich wyznań, spowiedzi. Wiem, że jeśli nawet człowiek odchodzi od Boga - męczy się. Jest krzyż wiary i niewiary. -Jan Twardowski


Z Ludzkich Cytaty: Walczmy o estetykę wnętrz ludzkich! -Stanisław Jerzy Lec


Z Ludzkich Cytaty: Nic pew­ne­go w spra­wach ludzkich. -Tacyt


nic-pew­ne­go-w spra­wach-ludzkich
Z Ludzkich Cytaty: Bezczelność jest najgorszą z chorób ludzkich. -Eurypides


bezczelność-jest-najgorszą-z-chorób-ludzkich
Z Ludzkich Cytaty: Każda his­to­ria to war­kocz ludzkich losów. -filutka


każda-his­to­ria-to war­kocz-ludzkich-losów
Z Ludzkich Cytaty: Uśmiech jest najprostszą drogą do ludzkich serc. -Anonim


uśmiech-jest-najprostszą-drogą-do-ludzkich-serc
Z Ludzkich Cytaty: Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna. -Plutarch


z-wszystkich-ludzkich-rzeczy-tylko-wiedza-jest-nieśmiertelna
Z Ludzkich Cytaty: Akt skruchy jest najbardziej boskim z ludzkich uczynków. -Thomas Carlyle


akt-skruchy-jest-najbardziej-boskim-z-ludzkich-uczynków
Z Ludzkich Cytaty: Niegodziwa Miłości, do czegóż nie skłaniasz serc ludzkich? -Wergiliusz


niegodziwa-miłoś-do-czegóż-nie-skłaniasz-serc-ludzkich
Z Ludzkich Cytaty: Wierzę, że są kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Z Ludzkich Cytaty: Na­tura jest zaw­sze mądrzej­sza od ludzkich pomysłów. -Antoni Kępiński


na­tura-jest zaw­sze-mądrzej­sza-od ludzkich-pomysłów
Z Ludzkich Cytaty: Niegod­na Miłości, do cze­goż nie skłaniasz serc ludzkich?  -Wergiliusz


niegod­na-miłoś-do cze­goż-nie skłaniasz-serc-ludzkich 
Z Ludzkich Cytaty: Ze wszystkich ludzkich ułomności najsmutniejszy jest brak zdrowego rozsądku. -Carlo Goldoni


ze-wszystkich-ludzkich-ułomnoś-najsmutniejszy-jest-brak-zdrowego-rozsądku
Z Ludzkich Cytaty: Zos­ta­je li czekanie W kaczych kluczach ułam­ki ludzkich spojrzeń. Przeszy­ci na wskroś. -Papużka


zos­­-li czekanie-w-kaczych-kluczach-ułam­ki-ludzkich-spojrzeń-przeszy­-na wskroś
Z Ludzkich Cytaty: Odwaga to pierwsza z ludzkich cech, jest bowiem gwarancją wszystkich innych. -Winston Churchill


odwaga-to-pierwsza-z-ludzkich-cech-jest-bowiem-gwarancją-wszystkich-innych
Z Ludzkich Cytaty: Pytanie o sens życia jest najbardziej naglącym ze wszystkich ludzkich pytań. -Albert Camus


pytanie-o-sens-życia-jest-najbardziej-naglącym-ze-wszystkich-ludzkich-pytań