Z Małych Rzeczy Cytaty

Z Małych Rzeczy Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13


dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Z Małych Rzeczy Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Z Małych Rzeczy Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski


potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Z Małych Rzeczy Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco


tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Z Małych Rzeczy Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko


to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Z Małych Rzeczy Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Z Małych Rzeczy Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Z Małych Rzeczy Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Z Małych Rzeczy Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec


Z Małych Rzeczy Cytaty: Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


wielkie-czasy-mogą-zmieść-pokaźną-ilość-łych-ludzi
Z Małych Rzeczy Cytaty: Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules


marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Z Małych Rzeczy Cytaty: Człowiek ambitny może obejść się bez małych sukcesów. -Anonim


człowiek-ambitny-może-obejść-ę-bez-łych-sukcesów
Z Małych Rzeczy Cytaty: ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. -cala_ja


ro­jowis­ko-mi­liona-łych-ro­baczków-krążących-dookoła-ser­ca-i umysłu
Z Małych Rzeczy Cytaty: Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach. -Ralph Waldo Emerson


niektórych-ludzi-winno-ę-zażywać-tylko-w-bardzo-łych-dawkach
Z Małych Rzeczy Cytaty: Klaps w gołą pupę, postrach małych dziewczynek, staje się przyjemnością gdy dorosną. -Anonim


klaps-w-gołą-pupę-postrach-łych-dziewczynek-staje-ę-przyjemnośą-gdy-dorosną
Z Małych Rzeczy Cytaty: Nie powinniśmy gasić w sobie takich małych iskierek dobroci. To daje siłę na dobre życie. -Erich Maria Remarque


nie-powinniśmy-gasić-w-sobie-takich-łych-iskierek-dobroci-to-daje-łę-na-dobre-życie
Z Małych Rzeczy Cytaty: Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych. -Renard Jules


marzysz-o rzeczach-wiel­kich-to  przy­naj­mniej-poz­wo­li-zro­bić-kil­ka-łych
Z Małych Rzeczy Cytaty: Życie składa się z wielu małych monet. Kto umie nimi obracać, posiada majątek. -Jean Anouilh


Życie-składa-ę-z-wielu-łych-monet-kto-umie-nimi-obracać-posiada-majątek