Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest-z-natury-zwierzęciem-politycznym
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek jest z na­tury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest z na­tury-zwierzęciem-politycznym
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: W demokratycznej krainie ślepców jednooki nie zostałby królem. W najlepszym razie byłby politycznym marginesem. -Grzegorz Gigol
w-demokratycznej-krainie-ślepców-jednooki-nie-zostałby-królem-w-najlepszym-razie-byłby-politycznym-marginesem
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: W życiu politycznym roi się od strażaków, którzy odwracają wzrok, gdy tylko ujrzą gdzieś pożar. -Giovanni Guareschi
w-życiu-politycznym-roi-ę-od-strażaków-którzy-odwracają-wzrok-gdy-tylko-ujrzą-gdzieś-pożar
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: W życiu politycznym roi się od krzykliwych strażaków, którzy odwracają oczy, gdy tylko ujrzą gdzieś pożar. -Giovanni Guareschi
w-życiu-politycznym-roi-ę-od-krzykliwych-strażaków-którzy-odwracają-oczy-gdy-tylko-ujrzą-gdzieś-pożar
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich. -Choa Kok Sui
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek jest najbardziej nieudanym zwierzęciem w przyrodzie. -Max Scheller
człowiek-jest-najbardziej-nieudanym-zwierzęciem-w-przyrodzie
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek, który się zastanawia jest zwierzęciem wynaturzonym. -Jean Jacques Rousseau
człowiek-który-ę-zastanawia-jest-zwierzęciem-wynaturzonym
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski
wszechświat-jest zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i zapamiętuje
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski
wszechświat-jest-zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i-zapamiętuje
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Bo człowiek dla człowieka po­wi­nien być człowiekiem, a nie zwierzęciem... -Wisnia0215
bo człowiek-dla-człowieka-po­wi­nien-być-człowiekiem-a nie zwierzęciem
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-czerwieni-ę-i-ku-temu-powody
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: `Ta­kim zwierzęciem dla czlo­wieka może być je­dynie dru­gi człowiek. -bluecaffe
`ta­kim-zwierzęciem-dla-czlo­wieka-może-być-­dynie-dru­gi-człowiek
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-rumieni-ę-ze-wstydu-i-ku-temu-powody
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Ziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem. Żyje w cza­sie, które­go nie rozumiemy. -Olga Tokarczuk
ziemia-jest wiel­kim-uśpionym-zwierzęciem-Żyje w cza­sie-które­go-nie rozumiemy
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy wi­dział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem? -Adam Smith
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-robi-interesy-czy-wi­dział-kto-by-pies-wymieniał-koś-z-drugim-psem
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które pozostaje w przyjacielskich stosunkach z tymi, których zamierza zjeść, zanim tego dokona. -Samuel Butler
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-pozostaje-w-przyjacielskich-stosunkach-z-tymi-których-zamierza-zjeść-zanim-tego-dokona
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem. -Jerzy Drobnik
gdy-człowiek-chce-być-bogiem-zabija-w-sobie-człowieka-i-nie-zmieniając-ę-w-boga-staje-ę-zwierzęciem
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które kładzie się spać, kiedy nie jest śpiące i wstaje kiedy jest senne. -Dave Gneiser
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-kładzie-ę-spać-kiedy-nie-jest-śpią-i-wstaje-kiedy-jest-senne
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Dopominając się dla siebie praw człowiek zapomina, ze jest zwierzęciem: jest nim koniecznie, lecz bez praw i czuje się zmuszony to ukrywać. -Georges Bataille
dopominając-ę-dla-siebie-praw-człowiek-zapomina-ze-jest-zwierzęciem-jest-nim-koniecznie-lecz-bez-praw-i-czuje-ę-zmuszony-to-ukrywać
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Język prawdy jest z natury prosty. -Eurypides
język-prawdy-jest-z-natury-prosty
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. -Arystoteles
wszyscy-ludzie-z-natury-pragną-wiedzy
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek nie ma natury, lecz ma... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Próżnowaniem poniża się dary natury. -Mikołaj Kopernik
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Sztuka jest to człowiek dodany do natury. -Stanisław
sztuka-jest-to-człowiek-dodany-do-natury
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Człowiek nie ma natury, ma tylko... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Próżno­waniem po­niża się da­ry natury. -Mikołaj Kopernik
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Waga jest z natury skłonna do kradzieży. -Ramon Gomez De La Serna
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. -Roman Mleczko
przyjaźń-należy-do-natury-ducha-a-nie-posiadania
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: By flegmatyczne natury ogarnął zapał, trzeba je sfanatyzować. -Friedrich Nietzsche
by-flegmatyczne-natury-ogarnął-zapał-trzeba-sfanatyzować
Z Natury Zwierzęciem Politycznym Cytaty: Usiądź u stóp Mat­ki Natury. Ona wszystkim. -one drop for all
usiądź-u stóp-mat­ki-natury-ona-wszystkim