Z Nich Korzystać Cytaty

Z Nich Korzystać Cytaty: Ciągle musi człowiek robić doświadczenia, aż wreszcie zabraknie mu czasu, aby z nich korzystać. -Jean Paul


ciągle-musi-człowiek-robić-doświadczenia-aż-wreszcie-zabraknie-mu-czasu-aby-z-nich-korzystać
Z Nich Korzystać Cytaty: Byłbyś wiele szczęśliwszy, gdybyś potrafił akceptować rzeczy takimi, jakie są, i starał się korzystać z nich do maksimum. -William Wharton


byłbyś-wiele-szczęśliwszy-gdybyś-potrafił-akceptować-rzeczy-takimi-jakie-są-i-starał-ę-korzystać-z-nich-do-maksimum
Z Nich Korzystać Cytaty: Tyle tylko powinniśmy się zastanawiać nad błędami drugich, ile z nich korzystać możemy dla poprawienia własnych. -Maria Karolina Leszczyńska


tyle-tylko-powinniśmy-ę-zastanawiać-nad-błędami-drugich-ile-z-nich-korzystać-możemy-dla-poprawienia-własnych
Z Nich Korzystać Cytaty: Ciekawa jestem, co się dzieje ze zmarnowanymi sposobnościami? Może nasz anioł stróż zbiera je, w miarę jak je gubimy, i zwróci je kiedyś w pięknej chwili, gdy zmądrzejemy i nauczymy się należycie z nich korzystać? -Helen Keller Adams


Z Nich Korzystać Cytaty: Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej -Konfucjusz


istota-wiedzy-polega-na-tym-by-posiadając-ją-korzystać-z-niej
Z Nich Korzystać Cytaty: Dobroć istnieje wcale nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański


dobroć-istnieje-wcale-nie-po-to-aby-z-niej-korzystać
Z Nich Korzystać Cytaty: Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański


dob­roć-is­tnieje-wca­-nie po to-aby z niej-korzystać
Z Nich Korzystać Cytaty: Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron


nie-wystarczy-zdobywać-mądroś-trzeba-jeszcze-z-niej-korzystać
Z Nich Korzystać Cytaty: Im kto jest potężniejszy, tym bardziej umiarkowanie powinien korzystać z władzy. -Tytus Liwiusz


im-kto-jest-potężniejszy-tym-bardziej-umiarkowanie-powinien-korzystać-z-władzy
Z Nich Korzystać Cytaty: Praktyczny egzorcysta: wygania diabła z innych,, by móc samemu korzystać z jego usług. -Zbigniew Waydyk


praktyczny-egzorcysta-wygania-diabła-z-innych-by-móc-samemu-korzystać-z-jego-usług
Z Nich Korzystać Cytaty: Nie wys­tar­czy zdo­bywać mądrości, trze­ba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron


nie-wys­tar­czy-zdo­bywać-mądroś-trze­ba-jeszcze-z niej-korzystać
Z Nich Korzystać Cytaty: Cnota nie daje szczęścia, ale uczy, jak z niego korzystać, gdy się je ma. -Jean Jacques Rousseau


Z Nich Korzystać Cytaty: Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. -August Rodin


nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
Z Nich Korzystać Cytaty: Jesteśmy pokoleniem, które powoli przestaje korzystać ze swych nóg. Jedynie kobiety zdają sobie sprawę z ich posiadania. -Giovanni Guareschi


jesteśmy-pokoleniem-które-powoli-przestaje-korzystać-ze-swych-nóg-jedynie-kobiety-zdają-sobie-sprawę-z-ich-posiadania
Z Nich Korzystać Cytaty: Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać. -Marcin Bielicki


czas-jest-najsprawiedliwiej-podzielonym-dobrem-wszyscy-mają-go-tyle-samo-niestety-tylko-niewielu-wie-jak-z-niego-korzystać
Z Nich Korzystać Cytaty: To, co różni kul­kudziesięciolet­nich od kil­ku­nas­to­let­nich chłopców, to głównie ce­na ich zabawek. -Janusz Leon Wiśniewski


to-co róż-kul­kudziesięciolet­nich-od kil­ku­nas­to­let­nich-chłopców-to głównie-­na-ich-zabawek
Z Nich Korzystać Cytaty: Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga nam. -Paulo Coelho


jeśli-szczęście-ę-do-nas-uśmiecha-trzeba-z-tego-korzystać-i-starać-ę-mu-dopomóc-tak-jak-ono-pomaga-nam
Z Nich Korzystać Cytaty: Z dobrej okoliczności należy zaraz korzystać, kuć żelazo póki gorące, bo zdarzenia uciekają jak woda i wrócić ich nie można jak dnia wczorajszego. -Józef Korzeniowski


z-dobrej-okolicznoś-należy-zaraz-korzystać-kuć-żelazo-póki-gorą-bo-zdarzenia-uciekają-jak-woda-i-wróć-ich-nie-można-jak-dnia-wczorajszego