Z Optymizmu Wiosny Cytaty

Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Żyjemy w czasach pesymistycznego optymizmu. -Anonim


Żyjemy-w-czasach-pesymistycznego-optymizmu
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Znawcy kobiet rzadko bywają skłonni do optymizmu. -George Bernard Shaw


znawcy-kobiet-rzadko-bywają-skłonni-do-optymizmu
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu - pesymizm. -Tristan Bernard


jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu: pesymizm. -Tristan Bernard


jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Sen­ne marzenie zas­trzy­kiem optymizmu ubar­wia jawę. -gabaldon


sen­ne-marzenie-zas­trzy­kiem-optymizmu-ubar­wia-jawę
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Jed­na jaskółka nie czy­ni wiosny. -Arystoteles


jed­na-jaskółka-nie czy­-wiosny
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Jedna jaskółka nie czyni wiosny. -Ezop


jedna-jaskółka-nie-czyni-wiosny
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Biedna jaskółka nie czyni wiosny. -Joanna Wyszkowska


Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Nikt nigdy nie zgłębił zamysłów wiosny. -Bruno Schulz


nikt-nigdy-nie-zgłębił-zamysłów-wiosny
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Nikt nig­dy nie zgłębił za­mysłów wiosny. -Bruno Schulz


nikt-nig­dy-nie zgłębił-za­mysłów-wiosny
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: ciepłym powiewem tworzą gniaz­do na głowie to skrzydła wiosny...   -Natuuś


ciepłym-powiewem-tworzą-gniaz­do-na głowie-to-skrzydła-wiosny- 
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Klucząc w sobie, słucham dźwięków wiosny. Man­da­la duszy. -Papużka


klucząc-w sobie-słucham-dźwięków-wiosny-man­da­-duszy
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Je­sień nie jest od­wi­niętym wstecz fil­mem wiosny. -Karol Irzykowski


je­sień-nie jest od­wi­ętym-wstecz-fil­mem-wiosny
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Lek­kość spojrzenia, me­lodyj­ne wibracje. Czuły szept wiosny. -Papużka


lek­kość-spojrzenia-me­lodyj­ne-wibracje-czuły-szept-wiosny
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Nas­trój bar­dziej ra­dos­ny, gdy bliżej do wiosny. -Bujak Bogusław


nas­trój-bar­dziej-ra­­ny-gdy-bliżej-do wiosny
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny  -fyrfle


szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny 
Z Optymizmu Wiosny Cytaty: W zmien­ności aur Ko­sy cze­kają wiosny Błękit­nym oczom  -fyrfle


w zmien­noś-aur-ko­sy-cze­kają-wiosny-błękit­nym-oczom