Z Przyjemnością Cytaty

Z Przyjemnością Cytaty: Kto biegnie za przyjemnością, chwyta cierpienie. -Charles Louis Montesquieu


Z Przyjemnością Cytaty: Oczekiwać przyjemności jest też przyjemnością. -Gotthold Ephraim Lessing


Z Przyjemnością Cytaty: Ciągła przyjemność przestaje być przyjemnością. -Anonim


ciągła-przyjemność-przestaje-być-przyjemnośą
Z Przyjemnością Cytaty: Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia -Sokrates


szczęście-jest-przyjemnośą-wolną-od-wyrzutów-sumienia
Z Przyjemnością Cytaty: Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia. -Sokrates


szczęście-jest-przyjemnośą-wolną-od-wyrzutów-sumienia
Z Przyjemnością Cytaty: Kochać kobietę inteligentną, jest przyjemnością pederasty. -Charles Baudelaire


kochać-kobietę-inteligentną-jest-przyjemnośą-pederasty
Z Przyjemnością Cytaty: Miłość jest przyjemnością, ale kochanie - to już obowiązek. -Władysław Grzeszczyk


miłość-jest-przyjemnośą-ale-kochanie-to-już-obowiązek
Z Przyjemnością Cytaty: Szczęście przelotne lub krótkotrwałe nazywa się przyjemnością. -Paul Thiry Holbach


szczęście-przelotne-lub-krótkotrwałe-nazywa-ę-przyjemnośą
Z Przyjemnością Cytaty: Ciągła przy­jem­ność przes­ta­je być przyjemnością. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Z Przyjemnością Cytaty: Porządek jest przyjemnością rozsądku; nieład zaś rozkoszą fantazji. -Paul Claudel


porządek-jest-przyjemnośą-rozsądku-nieład-zaś-rozkoszą-fantazji
Z Przyjemnością Cytaty: Wychowanie - to rzecz poważna; musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością. -Arystoteles


wychowanie-to-rzecz-poważna-musi-ę-w-nim-mieszać-przykrość-z-przyjemnośą
Z Przyjemnością Cytaty: Szczęście prze­lot­ne lub krótkot­rwałe na­zywa się przyjemnością. -Paul Thiry Holbach


szczęście-prze­lot­ne-lub-krótkot­rwałe-na­zywa ę-przyjemnośą
Z Przyjemnością Cytaty: Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością. -Arystoteles


wychowanie-to-rzecz-poważna-musi-ę-w-nim-mieszać-przykrość-z-przyjemnośą
Z Przyjemnością Cytaty: Wycho­wanie - to rzecz po­ważna; mu­si się w nim mie­szać przyk­rość z przyjemnością. -Arystoteles


wycho­wanie- to rzecz-po­ważna-mu­ ę-w nim-mie­szać-przyk­rość-z przyjemnośą
Z Przyjemnością Cytaty: Klaps w gołą pupę, postrach małych dziewczynek, staje się przyjemnością gdy dorosną. -Anonim


klaps-w-gołą-pupę-postrach-łych-dziewczynek-staje-ę-przyjemnośą-gdy-dorosną
Z Przyjemnością Cytaty: Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie. -Arystoteles


przyjemność-życia-jest-przyjemnośą-płynącą-z-ćwiczenia-duszy-to-jest-bowiem-prawdziwe-życie
Z Przyjemnością Cytaty: Próżność kojarzy się z próżniactwem. Jeśli posiadać kobietę nie zawsze jest przyjemnością, w każdym razie jest to już pewnego rodzaju zatrudnienie. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


próżność-kojarzy-ę-z-próżniactwem-jeśli-posiadać-kobietę-nie-zawsze-jest-przyjemnośą-w-każdym-razie-jest-to-już-pewnego-rodzaju
Z Przyjemnością Cytaty: Wszystkie obyczaje, nawet najtwardsze, stają się z czasem przyjemniejsze i łagodniejsze, najsurowszy zaś sposób życia może stać się przyzwyczajeniem, a przez to przyjemnością. -Anonim


wszystkie-obyczaje-nawet-najtwardsze-stają-ę-z-czasem-przyjemniejsze-i-łagodniejsze-najsurowszy-zaś-sposób-życia-może-stać-ę-przyzwyczajeniem