Z łóżka Cytaty

Z łóżka Cytaty: Łóżka nie potrzebują już poduszek, bo brakuje głów. -Francois Chateaubriand


Łóżka-nie-potrzebują-już-poduszek-bo-brakuje-głów
Z łóżka Cytaty: Miłość - ciężka choroba, ponieważ obydwoje od razu muszą iść do łóżka. -Robert Lembke


miłość-ężka-choroba-ponieważ-obydwoje-od-razu-muszą-iść-do-łóżka
Z łóżka Cytaty: Za­pada znów zmrok Spod łóżka wyłania się Trwa sen­na zjawa  -grafomanka


za­pada-znów-zmrok-spod-łóżka-wyłania-ę-trwa-sen­na-zjawa 
Z łóżka Cytaty: Szu­kam Cię w każdym cen­ty­met­rze mo­jego łóżka...al­bo jes­tem śle­pa, al­bo niekochana. -ktos-do-kochania


szu­kam-cię-w każdym-cen­ty­met­rze-mo­jego-łóżkaal­bo-jes­tem-ś­pa-al­bo-niekochana
Z łóżka Cytaty: Przes­ta­liśmy szu­kać pot­worów pod naszy­mi łóżka­mi, gdy zro­zumieliśmy że one są w nas. -Hekatee


przes­­liśmy-szu­kać-pot­worów-pod-naszy­mi-łóżka­mi-gdy-zro­zumieliśmy-że one-są w nas
Z łóżka Cytaty: roz­le­wasz się nagością na bieli łóżka ku­sisz pożądaniem chcę Cię spijać łapczywie nim wsiąkniesz  -czasem_wciskam_escape


roz­­wasz-ę-nagośą-na bieli-łóżka-ku­sisz-pożądaniem-chcę-cię-spijać-łapczywie-nim-wsiąkniesz 
Z łóżka Cytaty: Miłość to woda, w której płyniemy, raz szczęśliwie, innym razem nie, a pewnego dnia wyskakujemy z niej, jak z łóżka. -Adolf Rudnicki


miłość-to-woda-w-której-płyniemy-raz-szczęśliwie-innym-razem-nie-a-pewnego-dnia-wyskakujemy-z-niej-jak-z-łóżka
Z łóżka Cytaty: Kto wcześnie się z łóżka zbiera, ten wcześnie umiera. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Z łóżka Cytaty: Do łóżka idą zaw­sze czte­ry oso­by: dwie real­ne i dwie wyidealizowane. -Jan Kott


do łóżka-idą-zaw­sze-czte­ry-oso­by-dwie-real­ne-i dwie-wyidealizowane
Z łóżka Cytaty: Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. -Charles Baudelaire


Życie-jest-szpitalem-w-którym-każdy-pacjent-jest-opanowany-chęą-zmiany-swego-łóżka
Z łóżka Cytaty: Kiedy jest Ci nap­rawdę źle. Pójdź do łóżka, wypłacz się. Na ko­niec zjedz cze­koladę. Tyl­ko ona cię zro­zumie. ;)  -Katherina1990


kiedy-jest ci nap­rawdę-ź-pójdź do łóżka-wypłacz-ę-na ko­niec-zjedz-cze­koladę-tyl­ko ona-ę-zro­zumie- 
Z łóżka Cytaty: Bo miłość można porównać do wirusa - łat­wo ją 


Z łóżka Cytaty: Zacząłem myśleć o czar­nych dziurach, kiedy kładłem się do łóżka. Mo­je in­wa­lidztwo spra­wia, że jest to bar­dzo po­wol­ny pro­ces, więc miałem wiele czasu. -Stephen Hawking


zacząłem-myść-o czar­nych-dziurach-kiedy-kładłem ę-do łóżka-mo­ in­wa­lidztwo-spra­wia-że jest to bar­dzo-po­wol­ny-pro­
Z łóżka Cytaty: Książki war­to pi­sać tyl­ko wte­dy, jeśli przek­roczy się os­tatnią gra­nicę wsty­du; pi­sanie jest rzeczą bar­dziej in­tymną od łóżka; przy­naj­mniej dla mnie. -Marek Hłasko


książki-war­to-pi­ć-tyl­ko-wte­dy-śli-przek­roczy ę-os­tatnią-gra­nicę-wsty­-pi­sanie-jest rzeczą-bar­dziej-in­tymną
Z łóżka Cytaty: Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu albo kiedy po raz pierwszy wstaje z łóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz? -William Lyon Phelps


człowiek-docenia-uroki-codziennego-życia-kiedy-budzi-ę-z-koszmarnego-snu-albo-kiedy-po-raz-pierwszy-wstaje-z-łóżka-po-chorobie-dlaczego-nie
Z łóżka Cytaty: po­kazu­jesz zdjęcie łóżka że ni­by że aż tak a ja to­bie USG brzucha i opis: mo­tyli brak a ty da­lej py­tasz natrętnie czy doszłaś mo­ja miła od­po­wiadam jak umiem najgrzeczniej owszem doszłam o włas­nych siłach  -nicola-57


Z łóżka Cytaty: Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka. -Magdalena Samozwaniec


miłość-niejed­nokrot­nie-przyrówny­wano-do cho­roby-na­ży do­dać-dla-ścisłoś-że jest to cho­roba-pod­czas-której chorzy
Z łóżka Cytaty: By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy. -Steve Jobs


by­cie-naj­bo­gat­szym-człowiekiem-na cmen­tarzu-mnie-nie in­te­resu­-kłaść ę-do łóżka-w no­cy-z myślą-że stworzy­liśmy