Z blis­ka Da­leka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka
blis­kość-jakże-da­leka- 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek
z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. -Talmud
nie-każdy-blis­ki-jest blis­ki-nie każdy-da­leki- daleki
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Poczciwość prawdy się nie lęka. -Ignacy Krasicki
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto się lęka już przegrał. -Karol Bunsch
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto się lęka, już przegrał. -Karol Bunsch
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Poczci­wość praw­dy się nie lęka. -Ignacy Krasicki
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
ktokolwiek-mówi-że-ę-śmierci-nie-lęka-kłamie
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Pisz, coś widział: poczciwość prawdy się nie lęka! -Ignacy Krasicki
pisz-coś-widział-poczciwość-prawdy-ę-nie-lęka
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Pisz, coś widział: poczci­wość praw­dy się nie lęka!  -Ignacy Krasicki
pisz-coś-widział-poczci­wość-praw­dy ę-nie lęka 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Bogacz zawsze lęka się ubogiego; ma aż nadto powodów do tej instynktownej obawy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto nie lęka się ut­ra­ty życia, zdo­len jest odjąć je drugiemu. -Cyrano de Bergerac
kto-nie lęka ę-ut­ra­ty-życia-zdo­len-jest odjąć- drugiemu
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto nie lęka się utraty życia, zdolen jest odjąć je drugiemu. -Savinien Cyrano De Bergerac
Z blis­ka Da­leka Cytaty: złama­ny w młodości kręgosłup mo­ral­ny... czy­ni z nas ka­leka­mi ducho­wymi przez całe życie... -aura69
złama­ny-w młodoś-kręgosłup-mo­ral­ny-czy­-z nas-ka­leka­mi-ducho­wymi-przez-całe-życie
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nie będzie miał nigdy prawdziwych przyjaciół ten, kto nie lęka się robić sobie wrogów. -William Hazlitt
nie-będzie-miał-nigdy-prawdziwych-przyjaciół-ten-kto-nie-lęka-ę-robić-sobie-wrogów
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. -Montesquieu
człowiek-pobożny-i-ateusz-mówią-wciąż-o-religii-jeden-mówi-o-tym-co-kocha-drugi-o-tym-czego-ę-lęka
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Uleczy cię czas, ta wszys­tkożer­na świ­nia, i sta­niesz się ka­leką. Al­bo­wiem ulecze­nie, o którym dzi­siaj marzysz, będzie twoim kalectwem. -Waldemar Łysiak
uleczy-ę-czas- wszys­tkożer­na-świ­nia-i sta­niesz ę-ka­leką-al­bo­wiem ulecze­nie-o którym dzi­siaj-marzysz-będzie-twoim
Z blis­ka Da­leka Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus
za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Wszys­tko spra­wiało, że czułam się źle Zaczęłam chro­nić się przed wszystkim Te­raz wiem, że to co stra­ciłam odeszło w da­leką drogę... -opuszczona
wszys­tko-spra­wiało-że czułam ę-ź-zaczęłam-chro­ć ę-przed-wszystkim-te­raz-wiem-że to co stra­łam-odeszło-w da­leką
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto cię ob­ma­wia po­tajem­nie, lęka się ciebie, a kto cię chwa­li w oczy, po­gar­dza tobą. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski
kto-ę-ob­­wia-po­tajem­nie-lęka ę-ciebie-a kto-ę-chwa­li-w oczy-po­gar­dza-tobą
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe
blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nadzieja matką głupich? Prze­ciw­nie, nadzieja to mat­ka tych, którzy nie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-prze­ciw­nie-nadzieja-to mat­ka-tych-którzy-nie boją ę-rzu­cać-myśli-w da­leką-przyszłość
Z blis­ka Da­leka Cytaty: On im do­dawał pieśnią sił, śpiewał, że blis­ko już świt... -Jacek Kaczmarski
on im do­dawał-pieśą-ł-śpiewał-że blis­ko-już-świt
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Do­rośle­je się w blis­kości umiera­nia, nie śmierci. -Hanna Krall
do­roś­ ę-w blis­koś-umiera­nia-nie śmierci
Z blis­ka Da­leka Cytaty: otóż blis­ko nas to jeszcze nie my całkiem ra­zem daleko  -Cykam
otóż-blis­ko-nas-to-jeszcze-nie my całkiem-ra­zem-daleko 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Chcę być blis­ko Twoic rąk, i do­tykać Two­jej Twarzy... -Alicja
chcę-być-blis­ko-twoic-rąk-i do­tykać-two­jej-twarzy
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit
blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Oso­by... tworzą Od­ległość i blis­kość serc - Strzępy całości nieHAiKU  -wdech
oso­by-tworzą-od­ległość-i blis­kość-serc-strzępy-całoś-niehaiku 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: blis­ko pół macha prze­widy­wal­na jazda mi­jasz na luzie  -Cykam
blis­ko-pół-macha-prze­widy­wal­na-jazda-mi­jasz-na luzie 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. -Biblia
w-miłoś-nie-lęku-lecz-doskonała-miłość-usuwa-lęk-ten-zaś-kto-ę-lęka-nie-wydoskonalił-ę-w-miłoś
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Brat.Siostra. Ni­by tak blis­cy,jed­nak nie wiedzący nicze­go o sobie. -królik xd
bratsiostra-ni­by-tak-blis­cyjed­nak-nie wiedzący-nicze­go-o sobie
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Jest coś w tym, że człowiek chce być blis­ko oj­czys­tej ziemi. -Owidiusz
jest-coś-w tym-że człowiek-chce-być-blis­ko-oj­czys­tej-ziemi