Z blis­ka Da­leka Cytaty

Z blis­ka Da­leka Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka


blis­kość-jakże-da­leka- 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek


z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. -Talmud


nie-każdy-blis­ki-jest blis­ki-nie każdy-da­leki- daleki
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Poczciwość prawdy się nie lęka. -Ignacy Krasicki


Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto się lęka już przegrał. -Karol Bunsch


Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto się lęka, już przegrał. -Karol Bunsch


Z blis­ka Da­leka Cytaty: Poczci­wość praw­dy się nie lęka. -Ignacy Krasicki


Z blis­ka Da­leka Cytaty: Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki


ktokolwiek-mówi-że-ę-śmierci-nie-lęka-kłamie
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy


Z blis­ka Da­leka Cytaty: Pisz, coś widział: poczciwość prawdy się nie lęka! -Ignacy Krasicki


pisz-coś-widział-poczciwość-prawdy-ę-nie-lęka
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki


kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Pisz, coś widział: poczci­wość praw­dy się nie lęka!  -Ignacy Krasicki


pisz-coś-widział-poczci­wość-praw­dy ę-nie lęka 
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Bogacz zawsze lęka się ubogiego; ma aż nadto powodów do tej instynktownej obawy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto nie lęka się ut­ra­ty życia, zdo­len jest odjąć je drugiemu. -Cyrano de Bergerac


kto-nie lęka ę-ut­ra­ty-życia-zdo­len-jest odjąć- drugiemu
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto nie lęka się utraty życia, zdolen jest odjąć je drugiemu. -Savinien Cyrano De Bergerac


Z blis­ka Da­leka Cytaty: złama­ny w młodości kręgosłup mo­ral­ny... czy­ni z nas ka­leka­mi ducho­wymi przez całe życie... -aura69


złama­ny-w młodoś-kręgosłup-mo­ral­ny-czy­-z nas-ka­leka­mi-ducho­wymi-przez-całe-życie
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nie będzie miał nigdy prawdziwych przyjaciół ten, kto nie lęka się robić sobie wrogów. -William Hazlitt


nie-będzie-miał-nigdy-prawdziwych-przyjaciół-ten-kto-nie-lęka-ę-robić-sobie-wrogów
Z blis­ka Da­leka Cytaty: Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. -Montesquieu


człowiek-pobożny-i-ateusz-mówią-wciąż-o-religii-jeden-mówi-o-tym-co-kocha-drugi-o-tym-czego-ę-lęka