Z blis­ka Cytaty

Z blis­ka Cytaty: Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. -Talmud


nie-każdy-blis­ki-jest blis­ki-nie każdy-da­leki- daleki
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka


blis­kość-jakże-da­leka- 
Z blis­ka Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus


za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Z blis­ka Cytaty: Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe


blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
Z blis­ka Cytaty: On im do­dawał pieśnią sił, śpiewał, że blis­ko już świt... -Jacek Kaczmarski


on im do­dawał-pieśą-ł-śpiewał-że blis­ko-już-świt
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald


Z blis­ka Cytaty: Do­rośle­je się w blis­kości umiera­nia, nie śmierci. -Hanna Krall


do­roś­ ę-w blis­koś-umiera­nia-nie śmierci
Z blis­ka Cytaty: Chcę być blis­ko Twoic rąk, i do­tykać Two­jej Twarzy... -Alicja


chcę-być-blis­ko-twoic-rąk-i do­tykać-two­jej-twarzy
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit


blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą
Z blis­ka Cytaty: otóż blis­ko nas to jeszcze nie my całkiem ra­zem daleko  -Cykam


otóż-blis­ko-nas-to-jeszcze-nie my całkiem-ra­zem-daleko 
Z blis­ka Cytaty: blis­ko pół macha prze­widy­wal­na jazda mi­jasz na luzie  -Cykam


blis­ko-pół-macha-prze­widy­wal­na-jazda-mi­jasz-na luzie 
Z blis­ka Cytaty: Oso­by... tworzą Od­ległość i blis­kość serc - Strzępy całości nieHAiKU  -wdech


oso­by-tworzą-od­ległość-i blis­kość-serc-strzępy-całoś-niehaiku 
Z blis­ka Cytaty: Brat.Siostra. Ni­by tak blis­cy,jed­nak nie wiedzący nicze­go o sobie. -królik xd


bratsiostra-ni­by-tak-blis­cyjed­nak-nie wiedzący-nicze­go-o sobie
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość - lek­cja, którą można zgłębiać przez całe życie.   -Starlight


blis­kość- lek­cja-którą-można-zgłębiać-przez-całe-życie- 
Z blis­ka Cytaty: Jest coś w tym, że człowiek chce być blis­ko oj­czys­tej ziemi. -Owidiusz


jest-coś-w tym-że człowiek-chce-być-blis­ko-oj­czys­tej-ziemi
Z blis­ka Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski


blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
Z blis­ka Cytaty: Jes­tem up­rzej­my dla ludzi, jeśli tyl­ko są na ty­le blis­ko, żeby mnie usłyszeć. -Rafał Kosik


jes­tem-up­rzej­my-dla-ludzi-śli-tyl­ko-są na ty­-blis­ko-żeby-mnie-usłyszeć
Z blis­ka Cytaty: Jes­teśmy so­bie tak blis­cy jak dwo­je ludzi,którzy się oddalają. -Jeanette Winterson


jes­teśmy-so­bie-tak-blis­cy-jak dwo­-ludziktórzy ę-oddalają