Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty

Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej. -Marta Fox


zdarza-ę-że myślę-już-bar­dziej-nie można-kochać-a na dru­gi-dzień-od­kry­wam-że kocham-o ­den-dzień-bardziej
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia. -Karl Rahner


gdy-nie-modlimy-ę-co-dzień-to-znaczy-nie-wyglądamy-każdego-dnia-boga-nie-nasłuchujemy-jego-słowa-nie-gotujemy-ę-co-dzień-na-rozstrzygają
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Każdego dnia przeżywaj tylko jeden dzień. -William Osler


każdego-dnia-przeżywaj-tylko-jeden-dzień
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Sukces to suma niewielkiego wysiłku, powtarzanego z dnia na dzień -Robert Collier


sukces-to-suma-niewielkiego-wysiłku-powtarzanego-z-dnia-na-dzień
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Po­zytyw­ność dnia, choć dzień męczący, bar­dzo mnie zadziwiła. -Aleksandra_Czarna


po­zytyw­ność-dnia-choć-dzień-męczący-bar­dzo-mnie-zadziwiła
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Coś co czu­jesz dziś z dnia na dzień tak po pros­tu się nie zmieni. -królik xd


coś-co czu­jesz-dziś-z dnia-na dzień-tak-po pros­ ę-nie zmieni
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Moralność upada z dnia na dzień: niektóre kobiety zdradzają swoich kochanków z własnymi mężami. -Gabriel Laub


moralność-upada-z-dnia-na-dzień-niektóre-kobiety-zdradzają-swoich-kochanków-z-własnymi-mężami
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Mo­zol­nie sunę przez życie, z dnia na dzień ak­ceptując to, co mnie spo­tyka po drodze. -Cecelia Ahern


mo­zol­nie-sunę-przez-życie-z dnia-na dzień-ak­ceptując-to-co mnie-spo­tyka-po drodze
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Jak ma­my tworzyć całość, sko­ro każde­go dnia wyk­rusza­my się nawza­jem, nie psując do siebie co­raz bardziej. -kate-em


jak-­my-tworzyć-całość-sko­ro-każde­go-dnia-wyk­rusza­my ę-nawza­jem-nie psując-do siebie-co­raz-bardziej
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Ko­mu ty­siące lat nie mówią nic, niech w ciem­ności niewie­dzy żyje z dnia na dzień. -Johann Wolfgang Goethe


ko­mu-ty­ą-lat-nie mówią-nic-niech-w ciem­noś-niewie­dzy-żyje-z dnia-na dzień
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Przeżywaj każdy dzień tak, jak gdybyś całe życie żył dla tego właśnie dnia. -Wasilij Rozanow


przeżywaj-każdy-dzień-tak-jak-gdybyś-całe-życie-żył-dla-tego-właśnie-dnia
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Kiedyś było jak w niebie Nag­le od­szedłeś z dnia na dzień Te­raz wra­casz i py­tasz czy możesz znów za­gościć w moich snach, w moich myślach, w roz­mo­wach w ciągu dnia... Ja sa­ma siebie py­tam czy jest sens, byś znów mógł za­gościć tam gdzie chcesz. Wcześniej nie py­tałeś, nie pro­siłeś sa­ma wpuściłam Cię... -opuszczona


Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Możność mnie zawetowania Możność, gdyż prozą karmię Biel czer­ni w oczach, su­mienie przesłania Jak Pan wam, kochaj­cie Pa­na z dnia na dzień bardziej Możność zabetonowania Możność, kiedy masz okazję Syn­drom sztokhol­mski z ofiara­mi się nie bratać Kiedy rolę ka­ta przydzielo­no To­bie właśnie Z po­zor­nym przeświad­cze­niem opar­tym na życiu Od zdra­dy po grób, na którym pełno róż Bu­kiet ich jed­nak nie przesłoni całego wstydu Bo każdy pa­mięta, jak wbiłeś bra­tu w ple­cy nóż. -Bruno


Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Dźwi­gając swój krzyż z dnia na dzień sta­je się on co­raz cięższy. Mam nadzieję, że gdy upadnę pod je­go ciężarem, po­możesz mi wstać. -CЯuelCOMA


dźwi­gając-swój-krzyż-z dnia-na dzień-sta­ ę-on co­raz-ęższy-mam nadzieję-że gdy-upadnę-pod-­go-ężarem-po­możesz-mi wstać
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Kiedyś myślałem że dam so­bie radę , te­raz już w to nie wierzę , z dnia na dzień sta­wać się słab­szym , niczym koszmar... -GutekK


kiedyś-myśłem-że dam-so­bie-radę- te­raz-już-w to nie wierzę- z dnia-na dzień-sta­wać ę-słab­szym- niczym-koszmar
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: To nie tak, że wszys­cy są win­ni mo­jego tra­giczne­go sta­nu ducha... Ja sa­ma pro­woku­je go do te­go by słabł z dnia na dzień .... Uza­leżniona jes­tem bo­wiem od depresji. -loquentia


Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: Dzień, w którym miało się wiele przeżyć, jest dłuższy od dnia, w którym nic się nie zmieniło. -Antoni Kępiński


dzień-w którym miało ę-wiele-przeżyć-jest dłuższy-od dnia-w którym nic ę-nie zmieniło
Z dnia Na dzień Bardziej Cytaty: O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem. -Augustyn Św


o-tyle-stajesz-ę-z-dnia-na-dzień-piękniejszy-o-ile-wzrasta-w-tobie-miłość-bo-miłość-jest-ozdobą-duszy-jest-jej-pięknem