Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty

Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Dzi­siaj pro­ponuję her­batkę z me­lisy i ru­mian­ku. Pa­miętaj me­lisa us­po­kaja a ru­mianek rozwesela. Po­noć . Usiądźmy nad brze­giem rze­ki, wsłuchaj­my się w jej szum. Otu­leni ko­cykiem wsłucha­my się w tą osob­liwą melodię. Pa­miętaj taką her­batkę pi­je się bez białej tru­ciz­ny, bo wte­dy czy­ni ona cu­da. Będzie cu­dow­nie, obiecuję Ci to. -chrupcia


Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj o końcu. -Chilion


pa­miętaj-o końcu
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj, że jes­teś człowiekiem. -Symonides z Keos


Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj, że uczysz się siebie od innych. -MyslacaWierszem


pa­miętaj-że uczysz ę-siebie-od innych
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj że 60 se­kund smut­ku za­biera ci 1 mi­nutę szczęścia... -Herbatka


pa­miętaj-że 60 se­kund-smut­ku-za­biera- 1 mi­nutę-szczęścia
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj żebyś dzień święty święcił. Bóg. -fyrfle


pa­miętaj-żebyś-dzień-święty-święł-bóg
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj, że przyszedłeś na świat bez części zamiennych. -Janusz Białecki


pa­miętaj-że przyszedłeś-na świat-bez-częś-zamiennych
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt!  -Janina Ipohorska


młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj o zacho­waniu równo­wagi w trud­nych chwilach. -Horacy


pa­miętaj-o zacho­waniu-równo­wagi-w trud­nych-chwilach
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Ku­pując ko­lej­ny dzień życia pa­miętaj, że rośnie Ci pro­cent od cierpień... -blacksun


ku­pując-ko­lej­ny-dzień-życia-pa­miętaj-że rośnie-ci pro­cent-od cierpień
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj także o tym, że kochałam, i że to miłość ska­zała mnie na śmierć. -Halina Poświatowska


pa­miętaj-także-o tym-że kochałam-i że to miłość-ska­zała-mnie-na śmierć
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj, poetyc­ka dziecino, w króles­twie nat­chnienia pa­nuje miłość... -jatoja


pa­miętaj-poetyc­ka-dziecino-w-kró­twie-nat­chnienia-pa­nuje-miłość
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Od dziś pa­miętaj, dziew­czy­no, że za naiw­ność płaci się rozczarowaniem. -Riot


od dziś-pa­miętaj-dziew­czy­no-że za naiw­ność-płaci ę-rozczarowaniem
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj mądrze to­pić smut­ki i tru­dy życia w łagod­nym winie. -Horacy


pa­miętaj-mądrze-to­pić-smut­ki-i tru­dy-życia-w łagod­nym-winie
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: dziś kiedy chcesz podążać z inną, pa­miętaj, że nie tyl­ko ja byłam winną,  -psycholożka


dziś-kiedy-chcesz-podążać-z inną-pa­miętaj-że nie tyl­ko-ja byłam-winną 
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Pa­miętaj! Jak ci ktoś dziś liże dupę, jut­ro może chcieć ją ugryźć. -Forrest Gump


pa­miętaj-jak- ktoś-dziś-liże-dupę-jut­ro-może-chcieć-ją ugryźć
Z do­mu Pa­mietaj­my Cytaty: Gdy znaj­dziesz szansę pa­miętaj, żeby roz­winąć skrzydła i latać. -AnDree


gdy-znaj­dziesz-szansę-pa­miętaj-żeby-roz­winąć-skrzydła-i latać