Z góry Zakładam Cytaty

Z góry Zakładam Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan


z góry-zakładam-że idę-w dół
Z góry Zakładam Cytaty: Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki


zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
Z góry Zakładam Cytaty: Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć. -Ludwig Andreas Feuerbach


Z góry Zakładam Cytaty: Tak długo, jak nor­malnie żyję, będę ro­bić wszys­tko tak, jak do tej po­ry. Pra­cować w Sej­mie, za­bierać głos, pro­wadzić pra­ce dok­tor­skie, spo­tykać się z dziećmi. Żyję da­lej, sta­ram się żyć nor­malnie. Zakładam, że jeszcze pożyję. Ale nie cze­piam się życia kurczowo. -Zbigniew Religa


Z góry Zakładam Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Z góry Zakładam Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu


Z góry Zakładam Cytaty: To, co wiel­kie, mu­si pat­rzeć z góry. -Piotr Szreniawski


Z góry Zakładam Cytaty: Wiara przenosi góry. Na plecach wiernych. -Anonim


wiara-przenosi-góry-na-plecach-wiernych
Z góry Zakładam Cytaty: Ma­li w wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane. -Kapitan


ma­li-w wielu-sy­tuac­jach-z góry-mają-przechlapane
Z góry Zakładam Cytaty: Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. -Stanisław Jerzy Lec


Z góry Zakładam Cytaty: Gdy woda sięga ust, głowa do góry! -Stanisław Jerzy Lec


Z góry Zakładam Cytaty: Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry. -Konfucjusz


człowiek-potyka-ę-o-kretowiska-nie-o-góry
Z góry Zakładam Cytaty: Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. -Doug Horton


człowiek-który-przenosi-góry-musiał-zaczynać-od-kamieni
Z góry Zakładam Cytaty: Ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska. -Konfucjusz


ludzie-potykają-ę-nie-o-góry-lecz-o-kretowiska
Z góry Zakładam Cytaty: Prędzej się z góry stoczysz, niż na nią wejdziesz. -GreeSi


prędzej ę-z góry-stoczysz-ż-na ą-wejdziesz
Z góry Zakładam Cytaty: Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka. -Lao-Tse


wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
Z góry Zakładam Cytaty: Logika wstępuje do nieba po drabinie, fantazja sfruwa z góry na skrzydłach. -Hans Kasper


logika-wstępuje-do-nieba-po-drabinie-fantazja-sfruwa-z-góry-na-skrzydłach
Z góry Zakładam Cytaty: Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu. -Karol Irzykowski


może-pomyłka-jest-przewidzianym-z-góry-wynikiem-pewnego-mechanizmu