Z góry Zakładam Cytaty

Z góry Zakładam Cytaty: Logika wstępuje do nieba po drabinie - fantazja sfruwa z góry na skrzydłach. -Anonim


logika-wstępuje-do-nieba-po-drabinie-fantazja-sfruwa-z-góry-na-skrzydłach
Z góry Zakładam Cytaty: Bez podjęcia wal­ki z góry ska­zani jes­teśmy na przegraną. -Ryder


bez-podjęcia-wal­ki-z góry-ska­zani-jes­teśmy-na przegraną
Z góry Zakładam Cytaty: Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów. -Margaret Mitchell


góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów
Z góry Zakładam Cytaty: Kto kar­ku przy­gina, łat­wiej do góry się wspina. -Bujak Bogusław


kto-kar­ku-przy­gina-łat­wiej-do góry ę-wspina
Z góry Zakładam Cytaty: Ludzie podziwiają góry, morza, a nie zdumiewają się nad sobą. -Augustyn Św


ludzie-podziwiają-góry-morza-a-nie-zdumiewają-ę-nad-sobą
Z góry Zakładam Cytaty: Nig­dy nie pat­rzyłem na ludzi z góry , jes­tem za nis­ki . -Ma ły


nig­dy-nie pat­rzyłem-na ludzi-z góry- jes­tem-za nis­ki
Z góry Zakładam Cytaty: Najgorsze w bombie atomowej jest to, że oprócz ludzi zabije krajobrazy i góry. -Ramon Gomez De La Serna


najgorsze-w-bombie-atomowej-jest-to-że-oprócz-ludzi-zabije-krajobrazy-i-góry
Z góry Zakładam Cytaty: Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry. -Soren Aabye Kierkegaard


bez-wiary-potykamy-ę-o-źdźbło-słomy-z-wiarą-przenosimy-góry
Z góry Zakładam Cytaty: grze­je się słońcem kiedyś frag­ment góry, już ka­myk na plaży  -kinQ


grze­ ę-słońcem-kiedyś-frag­ment-góry-już-ka­myk-na plaży 
Z góry Zakładam Cytaty: To aż zas­ka­kujące, jak w mgnieniu oka los wyw­ra­ca ci życie do góry nogami... -Devin


to aż zas­ka­kują-jak w mgnieniu-oka-los-wyw­ra­ca- życie-do góry-nogami
Z góry Zakładam Cytaty: Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski


ludzie-są-jak-góry-wielcy-wydają-ę-z-bliska-mniejsi-a-mali-więksi
Z góry Zakładam Cytaty: Z góry wiadomo, że szewc jest bardziej powołany do pisania o skórze niż prawnik. -Karol Marks


z-góry-wiadomo-że-szewc-jest-bardziej-powołany-do-pisania-o-skórze-ż-prawnik
Z góry Zakładam Cytaty: Ludzie, jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski


Z góry Zakładam Cytaty: Ubierasz mnie w spojrzenie, spoglądasz jak­by przez łzy. Zakładam je codziennie. W tym stro­ju tak pięknie mi. Ubieram się w tęsknotę. Perły spa­dają spod rzęs. Wpi­nam we włosy złote Łzę. Tak mi w niej ład­nie jest. Ubieram się w marzenie, miękko rozpływa się tiul. W nim układasz się cieniem. Jes­tem jak anioł ze snów. Ubierasz mnie w czułości. Do­tykiem od­liczasz dni. Wiesz, że w tej codzienności nap­rawdę najład­niej mi...?  -Alfa Centauri


Z góry Zakładam Cytaty: ''Uk­ry­ta prawda''? By­wa, że py­tanie nie padło, a z góry można wyczy­tać zaprzeczenie... Krys­ty­na A.Sz. 30.05.2016r. -krysta


''uk­ry­-prawda''-by­wa-że py­tanie-nie padło-a z góry-można-wyczy­ć-zaprzeczenie-krys­ty­na-asz-30052016r
Z góry Zakładam Cytaty: Mając tyle wiary ile mieści się w ziarnie gorczycy moża przenosić góry. -Danielle Stell


mając-tyle-wiary-ile-mieś-ę-w-ziarnie-gorczycy-moża-przenosić-góry
Z góry Zakładam Cytaty: Kiedy po­wie­działem le­karzo­wi, że mam ubyt­ki w pa­mięci, pop­ro­sił o zapłatę z góry  -Tsanyo


kiedy-po­wie­działem-­karzo­wi-że mam-ubyt­ki-w pa­mię-pop­ro­ł-o zapłatę-z góry 
Z góry Zakładam Cytaty: Piękno jest otwartym listem polecającym, który z góry zdobywa dla nas serca. -Artur Schopenhauer


piękno-jest-otwartym-listem-polecającym-który-z-góry-zdobywa-dla-nas-serca