Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty

Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs


Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Podążam za światłem, co gdzieś w od­da­li wątłym pro­mieniem próbu­je się palić. Roz­jaśnia ciem­ność ten błysk aureoli. Może mi drogę od­na­leźć pozwoli… Świeże po­wiet­rze od skrzy­deł trze­potu przyw­ra­ca od­dech, nie za­mykam oczu. Głucha i śle­pa, w mat­ni za­pom­nienia, cu­du doświad­czam. Cu­du przebudzenia. Podążam za ciepłem tych aniel­skich skrzy­deł, mi­mo, że twarzy wciąż jeszcze nie widzę. Tli się nadzieja. Uśmie­cham się do niej. Czy w moim ser­cu też og­niem zapłonie…?   -Alfa Centauri


Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Oka­załość skrzy­deł nie do­wodzi jeszcze, że wzle­cisz wysoko. -Kazimierz Chyła


oka­załość-skrzy­deł-nie do­wodzi-jeszcze-że wzle­cisz-wysoko
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz - tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest aniel­ska, bo do­daje skrzy­deł - Kiedy tu pow­ro­cisz - będziesz szu­kać wi­deł! !!  -Niusza


Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Dusza ma złudze­nie skrzy­deł. Ono ją pod­trzy­muje jak ptaka. -Victor Marie Hugo


dusza- złudze­nie-skrzy­deł-ono ją pod­trzy­muje-jak ptaka
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: cu­dow­ny błogos­tan... nie mam skrzy­deł a latam... aż strach... że od­lecę w niebyt... -aura69


cu­dow­ny-błogos­tan-nie-mam-skrzy­deł-a latam-aż-strach-że-od­lecę-w niebyt
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: jes­teś muzykiem a ja instrumentem mus­kasz moją ta­lię gitary aby grać w mym umyśle na lirze moich marzeń aby móc znów szar­pnąć stru­ny moich westchnień  -Angel Des Penseurs


jes­teś-muzykiem-a-ja instrumentem-mus­kasz-moją-­lię-gitary-aby-grać-w-mym-umyś-na-lirze-moich-marzeń-aby-móc-znów-szar­pnąć-stru­ny
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Trze­ba mi no­wych skrzy­deł, no­wych dróg potrzeba. -Juliusz Słowacki


trze­ba-mi no­wych-skrzy­deł-no­wych-dróg-potrzeba
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Całonoc­na roz­mo­wa, szum skrzy­deł nad moją głową. Le­piej być szczęśliwą, niż wys­paną... dziękuję Aniele mój. -onejka


całonoc­na-roz­mo­wa-szum-skrzy­deł-nad-moją-głową-le­piej-być-szczęśliwą-ż-wys­paną-dziękuję aniele-mój
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzy­deł, ale naj­ważniej­sze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć. -Coco Chanel


może ę-zdarzyć-że urodziłaś ę-bez-skrzy­deł-ale-naj­ważniej­sze-żebyś-nie przeszkadzała-im wyrosnąć
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Jes­teś pe­wien, że nie pod­ci­nasz jej skrzy­deł, za­miast pomóc jej znów nau­czyć się latać?  -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer


jes­teś-pe­wien-że nie pod­­nasz-jej-skrzy­deł-za­miast-pomóc-jej-znów-nau­czyć ę-latać 
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Bo jak roz­kwi­tać Tak gasnąć również można Przy swoim szczęściu Gdy le­ci anioł - Dob­rze wie, że za­bolą Końcówki skrzy­deł nieHAiKU  -wdech


bo-jak roz­kwi­ć-tak-gasnąć-również-można-przy-swoim-szczęściu-gdy-­-anioł-dob­rze-wie-że za­bolą-końcówki-skrzy­deł
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: kocha­nie mówisz skrzy­deł pod­ciąć mi nie chciałaś. Cze­mu więc ich nie mam ? -bo mi je wyrwałaś. -Schmerz


kocha­nie-mówisz-skrzy­deł-pod­ąć-mi-nie-chciałaś-cze­mu-więc-ich-nie mam-bo-mi  wyrwałaś
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Do­piero, gdy zro­zumiemy zmien­ność obieca­nych skrzy­deł, ucałuje­my codzien­ność spra­cowa­nych dłoni... -Seneka 18


do­piero-gdy-zro­zumiemy-zmien­ność-obieca­nych-skrzy­deł-ucałuje­my-codzien­ność-spra­cowa­nych-dłoni
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Bo coś w sza­leństwie jest młodości wśród lo­tu wichru, skrzy­deł szumu co jest mądrzej­sze od mądrości i ro­zum­niej­sze od rozumu. -Leopold Staff


bo coś-w sza­ństwie-jest młodoś-wśród-lo­-wichru-skrzy­deł-szumu-co-jest mądrzej­sze-od mądroś-i-ro­zum­niej­sze-od rozumu
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: W końcu się wys­pałam...................... Mój Anioł Stróż za­pom­niał swoich skrzy­deł, a ja zro­biłam z nich niebiańskie po­duszki....................nic więcej mi nie trze­ba! ...Mam piękne sny skradzione­go nieba... -Mała


Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: Nie sta­raj się mówić, dziecin­ko. Ja cię nie słyszę. Kiedy wyj­dziesz, poszu­kaj ptaków; jeśli usłyszysz swo­bod­ny trze­pot ich skrzy­deł, to znaczy że żyjesz. -Ángela Becerra


nie-sta­raj ę-mówić-dziecin­ko-ja ę-nie słyszę-kiedy wyj­dziesz-poszu­kaj-ptaków-śli-usłyszysz-swo­bod­ny-trze­pot-ich
Z moich Skrzy­deł Aby do­tarły Cytaty: ****** *** ...bo do­tyk jest... ...jak po­całunek motyla... Nie ma nicze­go bar­dziej de­likat­ne­go, jak muśnięcie MIŁOŚCI i skrzy­deł MOTYLA... ...wte­dy każdym zmysłem czu­jemy ra­dość uniesienia... ****** ***  -Bożena BAJA