Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: w krainie cudów zmie­rzch let­ni za­padł z wdziękiem na ust świtanie  -Maverick123
w krainie-cudów-zmie­rzch-let­-za­padł-z wdziękiem-na-ust-świtanie 
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Mniej­sze rzeczy trze­ba poświęcać dla większych. -Arystoteles
mniej­sze-rzeczy-trze­ba-poświęcać-dla-większych
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. -Aleksander Świętochowski
miłość-stworzyła-wiele-cudów-nienawiść-ani-jednego-dobrego-czynu
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy z tego, że można tyleż samo zarobić na burzeniu cywilizacji, co na jej budowaniu. -Margaret Mitchell
ludzie-przeważnie-nie-zdają-sobie-sprawy-z-tego-że-można-tyleż-samo-zarobić-na-burzeniu-cywilizacji-co-na-jej-budowaniu
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy. -H. Jackson Brown
jednym-z-największych-cudów-boskich-jest-umożliwienie-zwykłym-ludziom-dokonywania-niezwykłych-rzeczy
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Nigdy nie wierz szpiegom, są oni źródłem większych kłopotów niż korzyści. -Napoleon Bonaparte
nigdy-nie-wierz-szpiegom-są-oni-źródłem-większych-kłopotów-ż-korzyś
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Równość jest nieosiągalna, równość nie istnieje. Dążenie do równości i sprawiedliwości niszczy najwyższe osiągnięcia cywilizacji. -Aleksy Tołstoj
równość-jest-nieosiągalna-równość-nie-istnieje-dążenie-do-równoś-i-sprawiedliwoś-niszczy-najwyższe-osiągnięcia-cywilizacji
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg. -Antoine Rivarol
ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit
wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Kobieta, która poczytuje sobie za zaletę swą urodę oznajmia, że nie posiada większych zalet. -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse
kobieta-która-poczytuje-sobie-za-zaletę-swą-urodę-oznajmia-że-nie-posiada-większych-zalet
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... -efa198711
nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Nie uczyniono by miłości bóstwem, gdyby nie działała cudów! -Antoine - Francois De Exiles Prevost
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski
im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn
sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty:
wszechświat-ja­ki-so­bie-wyob­rażamy-może ę-oka­zać-tak-nap­rawdę-przys­tankiem-do większych-i pełnych-ga­lak­tyk-~pa­weł
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
skraw­ki-ciszy-rozerwanej-wrzas­ka­mi-cywilizacji-błąkają ę-bezradne-usiłując ę-odnaleźć-aby-cisza-mogła-znowu-ę-odrodzić-dział
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie. -Olga Tokarczuk
och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Więzienie może dep­ra­wować ludzi, roz­budzając naj­gor­sze skłon­ności ludzkiej na­tury. Więzienia w większym stop­niu rodzą prze­moc i przestępczość niż przyczy­niają się do kon­struk­tywnej re­soc­ja­lizac­ji. Wy­noszące po­nad 60% wskaźni­ki re­cydy­wy wska­zują, że więzienia stały się drzwiami ob­ro­towy­mi dla osób ska­zanych za przestępstwa kryminalne. -Philip Zimbardo
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: `Jut­ro już wszys­tko wróci do normy.. roz­wrzeszcza­ne dzieci, za­ganiani rodzice, ludzie z ma­sa włas­nych mniej­szych lub większych prob­lemów na głowie. -bluecaffe
`jut­ro-już-wszys­tko-wró-do normy-roz­wrzeszcza­ne-dzieci-za­ganiani-rodzice-ludzie-z ­-włas­nych-mniej­szych-lub-większych
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Niezgłębione są pokłady ludzkiej niekumacji. -Kazik Staszewski
niezgłębione-są pokłady-ludzkiej-niekumacji
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu. -Hagiwara Sakutaro
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Życie składa się z coraz większych nakładów i z coraz mniejszych zysków, kończy się zaś siedzeniem w fotelu z nieruchomo utkwionym wzrokiem. -Jonathan Carroll
Życie-składa-ę-z-coraz-większych-nakładów-i-z-coraz-mniejszych-zysków-kończy-ę-zaś-siedzeniem-w-fotelu-z-nieruchomo-utkwionym-wzrokiem
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna
oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin
pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka
mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej. -Friedrich Nietzsche
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium
to-co działa-naj­­piej-co naj­silniej-po­pycha-ludzi-do wy­łku-to najzwyk­lej­sze-i naj­pros­tsze-dążenie-do pieniędzy
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Nikt nie może więcej jak może, a nie idzie jednak za tym, aby nie mogąc uczynić cudów, człowiek nie czynił nic. -Eliza Orzeszkowa
nikt-nie-może-więcej-jak-może-a-nie-idzie-jednak-za-tym-aby-nie-mogąc-uczynić-cudów-człowiek-nie-czynił-nic
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: He­roizm to pod­sta­wowa bar­wa ludzkiej egzystencji. -Józef Stanisław Tischner
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jeśli coś ra­ni uszy, trud­no do­ciera do ludzkiej duszy. -Kwintylian
jeśli-coś-ra­-uszy-trud­no-do­ciera-do ludzkiej-duszy
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio
poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski
nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Z naj­większych Cudów Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan
czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć