Z niego Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z niego Cytaty: Ten, kto zwróci człowieko­wi za­gubioną przez niego mod­litwę, da mu to, co dla niego naj­wartościow­sze i największe. -Christian Morgenstein
ten-kto-zwró-człowieko­wi-za­gubioną-przez-niego-mod­litwę-da mu to-co dla-niego-naj­wartościow­sze-i największe
Z niego Cytaty: Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia. -Majka08
jeśli-ktoś-cię-skreślił-bo jes­teś-dla-niego-zbyt-ło-war­tościowy-szczerze ę-do niego-uśmie­chnij-i życz-mu szczęścia
Z niego Cytaty: Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania. -Karol Dickens
cokolwiek-dzieje-ę-dla-dobra-i-rozwoju-człowieka-pracy-musi-być-dokonane-przez-niego-samego-i-przez-niego-podtrzymywane-i-nie-miejsca-na-łaskawe
Z niego Cytaty: Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. -Dietrich Bonhoeffer
nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
Z niego Cytaty: Spot­ka­li się po ro­ku tam gdzie poz­na­li ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li przy­pad­ko­we spot­ka­nie a ile emocji dla niej wil­gotne oczy,a dla niego ,a dla niego nic  -Cailleach
spot­ka­li ę-po ro­ku-tam-gdzie-poz­na­li-ob­cy-so­bie-chłodem ę-przy­wita­li-przy­pad­ko­we-spot­ka­nie-a-ile-emocji-dla-niej
Z niego Cytaty: - Jeśli chcesz poz­nać człowieka to spójrz na niego w nocy. - Dlacze­go ? - W no­cy ludzie płaczą, w no­cy się tną, w no­cy marzą i modlą się, w no­cy uciekają z do­mu. W no­cy się zabijają. Nie poz­nasz człowieka pat­rząc na niego w dzień, nie poz­nasz go gdy mówi, że jest 
Z niego Cytaty: Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego. -Seneka Młodszy
Z niego Cytaty: Dla niego skok to tylko w bok. -Wiesław Malicki
Z niego Cytaty: Wszystko co spotyka człowieka, pochodzi od niego samego. -Karel Capek
wszystko-co-spotyka-człowieka-pochodzi-od-niego-samego
Z niego Cytaty: Łatwiej osiągnąć sukces, trudnij na niego zasłużyć. -Albert Camus
Łatwiej-osiągnąć-sukces-trudnij-na-niego-zasłużyć
Z niego Cytaty: Łatwiej zdobyć sukces, trudniej na niego zasłużyć. -Albert Camus
Łatwiej-zdobyć-sukces-trudniej-na-niego-zasłużyć
Z niego Cytaty: Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego -Abraham Lincoln
zakres-szczęścia-człowieka-zależy-od-niego-samego
Z niego Cytaty: Wszystko, co spotyka człowieka, pochodzi z niego samego. -Karel Čapek
wszystko-co-spotyka-człowieka-pochodzi-z-niego-samego
Z niego Cytaty: Bóg śmieje się z ludzi, że w niego nie wierzą. -Jostein Gaarder
bóg-śmieje ę-z ludzi-że w niego-nie wierzą
Z niego Cytaty: Cierpienie nic nie wyzwala. To my się z niego wyzwalamy. -Maria Dąbrowska
cierpienie-nic-nie-wyzwala-to-my-ę-z-niego-wyzwalamy
Z niego Cytaty: Cierpienie nic nie wyzwala, to my się z niego wyzwalamy. -Maria Dąbrowska
cierpienie-nic-nie-wyzwala-to-my-ę-z-niego-wyzwalamy
Z niego Cytaty: Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego. -Edgar Allan Poe
nie-w-poznaniu-ży-szczęście-lecz-w-dążeniu-do-niego
Z niego Cytaty: Tam gdzie uciska but, bez niego chodzi lud. -Stanisław Jerzy Lec
Z niego Cytaty: Szkoda, że szczęścia nie można znaleźć na drodze do niego. -Stanisław Jerzy Lec
szkoda-że-szczęścia-nie-można-znaleźć-na-drodze-do-niego
Z niego Cytaty: Kto goni wiatr zostaje przez niego porwany. -Anonim
kto-goni-wiatr-zostaje-przez-niego-porwany
Z niego Cytaty: Piec jest ta­ki, jak ten kto do niego dokłada. -filutka
piec-jest ­ki-jak ten-kto-do niego-dokłada
Z niego Cytaty: Cier­pienie nic nie wyz­wa­la. To my się z niego wyzwalamy. -Maria Dąbrowska
cier­pienie-nic-nie wyz­wa­-to my ę-z niego-wyzwalamy
Z niego Cytaty: Ma­lar­stwo - coś pośred­niego między myślą a rzeczą. -Samuel Taylor Coleridge
ma­lar­stwo- coś-pośred­niego-między-myślą-a rzeczą
Z niego Cytaty: Z szybkim upływem czasu należy walczyć prędkim korzystaniem z niego. -Seneka
z-szybkim-upływem-czasu-należy-walczyć-prędkim-korzystaniem-z-niego
Z niego Cytaty: Większość śni o suk­ce­sie, in­ni wstają i ciężko na niego pracują. -PoznajPrawdę
większość-ś-o suk­­sie-in­-wstają-i ężko-na niego-pracują
Z niego Cytaty: Kiedy w twoim kierunku biegnie jakiś pies, zagwizdaj na niego. -Henry David Thoreau
kiedy-w-twoim-kierunku-biegnie-jakiś-pies-zagwizdaj-na-niego
Z niego Cytaty: Teore­tycznie pra­wy z niego człek W prak­ty­ce...co dru­gi to kiep  -Kojak
teore­tycznie-pra­wy-z niego-człek-w-prak­ty­co-dru­gi-to kiep 
Z niego Cytaty: Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny. -Anonim
często-dar-jest-niewielki-ale-skutek-z-niego-ogromny
Z niego Cytaty: Nie w poz­na­niu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego. -Edgar Allan Poe
nie-w poz­na­niu-ży-szczęście-lecz-w dążeniu-do niego
Z niego Cytaty: Życie jest zbyt ciężkie, żeby przykładać do niego wagę. -Anonim
Życie-jest-zbyt-ężkie-żeby-przykładać-do-niego-wagę
Z niego Cytaty: W ob­liczu ob­licza własnego... Nie przyz­naję się do niego. -Kojak
w ob­liczu-ob­licza-własnego-nie-przyz­naję ę-do niego
Z niego Cytaty: Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć. -Aleksander Kumor
róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
Z niego Cytaty: Aby mężczyznę doprowadzić do zdrady, wystarczy po prostu wyjść za niego za mąż. -Józef Wittlin
aby-mężczyznę-doprowadzić-do-zdrady-wystarczy-po-prostu-wyjść-za-niego-za-mąż
Z niego Cytaty: Asekurant sprawdza skąd wiatr wieje, zanim kogokolwiek do niego wystawi. -Horacy Safrin
asekurant-sprawdza-skąd-wiatr-wieje-zanim-kogokolwiek-do-niego-wystawi
Z niego Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go - i bądź z da­la od niego, jeśli kochasz siebie samego. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski
kochaj-bliźniego-swe­go- i bądź-z da­-od niego-śli-kochasz-siebie-samego