Z pasji Cytaty

Z pasji Cytaty: Nie żyj z przyz­wycza­jenia, lecz z pasji. -Lilliana


nie-żyj-z przyz­wycza­jenia-lecz-z pasji
Z pasji Cytaty: Nie ma na świecie pasji równej tej, która zmusza ludzi do udawania kogoś innego. -Herbert George Wells


nie-na-świecie-pasji-równej-tej-która-zmusza-ludzi-do-udawania-kogoś-innego
Z pasji Cytaty: Za każdym ra­zem, gdy czy­tałem coś o fo­tog­ra­fii, myślałem o ja­kimś ulu­bionym zdjęciu i dop­ro­wadzało mnie to do pasji. -Roland Barthes


za każdym-ra­zem-gdy-czy­łem-coś-o fo­tog­ra­fii-myśłem-o ja­kimś-ulu­bionym-zdjęciu-i dop­ro­wadzało-mnie-to do pasji