Z pościgu Cytaty

Z pościgu Cytaty: Szczęście nie znosi za sobą pościgu. Napastowane - odwraca się i zaczyna prześladować napastnika. -Stefan Żeromski


szczęście-nie-znosi-za-sobą-pościgu-napastowane-odwraca-ę-i-zaczyna-prześladować-napastnika
Z pościgu Cytaty: myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77