Z przyz­wycza­jenia Cytaty

Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Nie żyj z przyz­wycza­jenia, lecz z pasji. -Lilliana


nie-żyj-z przyz­wycza­jenia-lecz-z pasji
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Prze­moc przyz­wycza­jenia po­ciąga i pęta ducha na­wet wbrew je­go wo­li, ale nie bez je­go winy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz... -opuszczona


pier­wszy-cios-bo­li-naj­bar­dziej-później przyz­wycza­jasz ę-do bólu-a kiedy-przyz­wycza­jenie-mi­ja-odchodzisz
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Miłość można podzielić na dwa stadia; *pier­wsze to te, składające się z praw­dzi­wych uczuć, *dru­gie nies­te­ty, wy­nikające tyl­ko z przyz­wycza­jenia do dru­giej osoby. -szajbuss


miłość-można-podzielić-na dwa-stadia-pier­wsze-to te-składają ę-z praw­dzi­wych-uczuć-dru­gie-nies­te­ty-wy­nikają-tyl­ko
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przez os­tatnie 3 la­ta, zdążyłam tak poz­nać jej na­wyki i przyz­wycza­jenia do te­go stop­nia, że pot­ra­fię prze­widzieć kiedy zielo­na krop­ka znów po­jawi się przy jej nazwisku. -dayofblackthings


Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Każdy człowiek jest in­ny. Każdy ma swo­je przyz­wycza­jenia, których nie jes­teśmy często w sta­nie zro­zumieć. I cza­sami war­to po pros­tu tak to zos­ta­wić i nie zmuszać ko­goś do zmiany na siłę, bo ona efektów nie przyniesie. -chrupcia


Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-jest drugą-na­turą-człowieka
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Im więcej przyz­wycza­jeń, tym mniej niezależności. -Jonathan Swift


im więcej-przyz­wycza­ń-tym-mniej-niezależnoś
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie. -Epiktet z Hierapolis


le­kar­stwem-na przyz­wycza­jenie-jest in­ne-przyzwyczajenie
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się. -Ignacy Piotr Legatowicz


Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi. -Michel Quoist


gdy-zap­rasza­my-przyz­wycza­jenie-miłość-wychodzi
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze. -opuszczona


przyz­wycza­jenie-często-­mo-de­cydu­-o tym-co dla-nas-najlepsze
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.)  -Autor nieznany


przyz­wycza­jenie-jest drugą-naturą-con­suetu­do-al­te­ra-na­tura-łac 
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przyz­wycza­jeń całego życia nie można wy­mazać w jed­nej chwili. -M » Ian McEwan » Czarne psy


przyz­wycza­ń-całego-życia-nie można-wy­mazać-w jed­nej-chwili
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przyz­wycza­jenie. Le­nis­two.Tchórzos­two. Bóg je­den wie, dlacze­go ludzie ze sobą zostają. -Danielle Steel


przyz­wycza­jenie-le­nis­twotchórzos­two-bóg ­den-wie-dlacze­go-ludzie-ze sobą-zostają
Z przyz­wycza­jenia Cytaty: Przep­raszam cię bar­dzo, ale nie jes­tem przyz­wycza­jony do transcendencji. -P » Terry Pratchett » Kolor magii