Z ręki Nie puszczaj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj. -Samuel Adalberg
psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki... -Ewerina
ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Cias­nych objęć azyl Tęskniłam Nie py­tam gdzie błądziłeś Tyl­ko mnie trzymaj Tyl­ko nie puszczaj  -Deszcz
cias­nych-objęć-azyl-tęskniłam-nie-py­tam-gdzie-błądziłeś-tyl­ko-mnie-trzymaj-tyl­ko-nie puszczaj 
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Zachcianki. Scho­wałabym Cię przed całym światem w szuf­ladzie swe­go ser­ca. Tyl­ko mój. Mój tyl­ko. Gdy­byś zechciał. A Ty mnie trzy­maj. Moc­no. I nie puszczaj. Nigdy. -kszyszunia
zachcianki-scho­wałabym-cię-przed-całym-światem-w szuf­ladzie-swe­go-ser­ca-tyl­ko-mój-mój-tyl­ko-gdy­byś-zechciał-a-ty mnie
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Po możli­we nie war­to wy­ciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Po możliwe nie warto wyciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Nie przyłożyłem do ciebie ręki mi­mo to doszłaś do te­go sama. -bystry.76
nie-przyłożyłem-do-ciebie-ręki-mi­mo-to doszłaś-do-te­go-sama
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki. -Simone Weil
piękno-owoc-na-który-patrzymy-nie-wyciągając-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać. -Anonim
radio-to-cudowny-wynalazek-jeden-ruch-ręki-i-nic-nie-słychać
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Ra­dio to cu­dow­ny wy­nala­zek! Je­den ruch ręki - i nic nie słychać. -Julian Tuwim
ra­dio-to cu­dow­ny-wy­nala­zek-je­den-ruch-ręki- i nic-nie słychać
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Wściekłość wkłada broń do ręki. -Wergiliusz
wściekłość-wkłada-broń-do-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Kochające serce słyszy dotykiem ręki. -Antoni Regulski
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Prze­można to po­kusa te­go, co płynie do ręki. -Mikołaj Gogol
prze­można-to po­kusa-te­go-co płynie-do ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Prze­cież nie można cze­kać, aż coś przyj­dzie sa­mo... sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki. -Zielona15
prze­cież-nie można-cze­kać-aż coś-przyj­dzie-­mo-sko­ro jest na wy­ągnięcie-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Przy­jem­na to rzecz um­rzeć z włas­nej ręki. -Tacyt
przy­jem­na-to rzecz-um­rzeć-z włas­nej-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Przyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióra. -Indygoo
przyjaciel-zaw­sze-jest na wy­ągnięcie-ręki-i pióra
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Pa­radoks ludzkich is­tot - nie dos­trze­gamy nieba, które ma­my na wy­ciągnięcie ręki, a sięga­my po nie, kiedy jest już po­za zasięgiem. -Papużka
pa­radoks-ludzkich-is­tot- nie ­trze­gamy-nieba-które-­my-na wy­ągnięcie-ręki-a ęga­my-po nie-kiedy-jest już-po­za-zasięgiem
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Otoczo­na za­pachem pa­mięci Szu­kam cię wśród zim­nej pościeli Na próżno. Wtu­lona w sa­mot­ności czułość Czuję na so­bie Twój oddech To wyob­raźnia. Tonąc w przes­trze­ni marzeń Pragnę poczuć Twój dotyk. Po­siądź mnie. Przy­ciągnij jak naj­bliżej Upa­jaj ete­rem swoich ust Nie puszczaj Już jes­tem Twoja  -wolności_skrzydło
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: - Tak bar­dzo przy­wiązałaś się do mo­jej ręki ? Mo­ze Ci ja zo­tawie - Nie wo­lała bym coś in­ne­go - Co ?  - Two­je ser­ce ... ON WSTAŁ I WYSZEDŁ ... -nasia
 tak-bar­dzo-przy­wiązałaś ę-do mo­jej-ręki- mo­ze-ci ja zo­tawie-nie-wo­ła-bym-coś-in­ne­go-co  -two­-ser­-on
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Mając każdą chmurę na wy­ciągniecie ręki oodałbym jej całe niebo. -sprawdzsam
mając-każdą-chmurę-na wy­ągniecie-ręki-oodałbym-jej-całe-niebo
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca. -Isabel Abedi
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki. -Matka Teresa z Kalkuty
miłość-to-owoc-każdej-pory-roku-więc-zawsze-jest-w-zasięgu-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Zawsze należy być swoją własną wersją, nie wersją kogoś innego, jakby z drugiej ręki. -Judy Garland
zawsze-należy-być-swoją-własną-wersją-nie-wersją-kogoś-innego-jakby-z-drugiej-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Trzeba Boga prosić o dar prostoty, aby każdego dnia otrzymywać go z Jego ręki. -Baden
trzeba-boga-prosić-o-dar-prostoty-aby-każdego-dnia-otrzymywać-go-z-jego-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Na ciele kobiecym zawsze coś się znajdzie dla męskiej ręki i męskiego oka. -Bohumil Hrabal
na-ciele-kobiecym-zawsze-coś-ę-znajdzie-dla-męskiej-ręki-i-męskiego-oka
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Źle ten przypatrywał się życiu, komu nie zdążyło się widzieć ręki, która w dobrotliwy sposób - zabija. -Friedrich Nietzsche
Ź-ten-przypatrywał-ę-życiu-komu-nie-zdążyło-ę-widzieć-ręki-która-w-dobrotliwy-sposób-zabija
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Człowiek kwęka na gołe portfele, a do pra­cy ni ręki nie przyłoży. Choć tej pra­cy nie ma wiele, zaw­sze na później ją odłoży. -~~Lotta
człowiek-kwęka-na gołe-portfele-a-do pra­cy- ręki-nie przyłoży-choć-tej pra­cy-nie  wiele-zaw­sze-na później-ją odłoży
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Książki o miłości biorą czasami do ręki kobiety aby odnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny. -Józef Maciejewski
książki-o-miłoś-biorą-czasami-do-ręki-kobiety-aby-odnaleźć-jeszcze-jeden-sposób-ujarzmienia-mężczyzny
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Nie pot­rze­buję już reszty mo­jego życia. Od­dałabym ją za je­den miękki ruch two­jej ręki, która chciałaby mnie przy­garnąć. Ale nikt nie chce ze mną pohandlować. -Olga Tokarczuk
nie-pot­rze­buję-już-reszty-mo­jego-życia-od­dałabym ją za ­den-miękki-ruch-two­jej-ręki-która-chciałaby-mnie-przy­garnąć
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: jeszcze nie wiem czy zostać na stałe na odejście i zat­rzeć sche­mat miłości szyb­szej niż noc kiedy jesz mi z ręki ciężki­mi wyrazami na zawołanie  -szpulka
jeszcze-nie wiem-czy-zostać-na-stałe-na-odejście-i-zat­rzeć-sche­mat-miłoś-szyb­szej-ż-noc-kiedy-jesz-mi z ręki-ężki­mi-wyrazami-na
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Gdy się pot­knęłam, nikt nie po­dał mi ręki. Wstałam sil­niej­sza niż przed­tem. Mądrzej­sza o ko­lejną porażkę... -starry night
gdy ę-pot­knęłam-nikt-nie po­dał-mi ręki-wstałam sil­niej­sza-ż-przed­tem-mądrzej­sza o ko­lejną-porażkę
Z ręki Nie puszczaj Cytaty: Miłość chodzi na włas­nych no­gach. I nie wiado­mo, kiedy do nas przyj­dzie. Nig­dy jed­nak nie wy­ciągnie za ciebie ręki do oso­by, w której się zakochasz. Z cyk­lu po­wieści