Z szu­kania Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Z szu­kania Cytaty: Skutków nadziei szu­ka się na dnie. -MyArczi
skutków-nadziei-szu­ka ę-na dnie
Z szu­kania Cytaty: Jeśli szu­kasz miłości, kochaj. -Hekaton
jeśli-szu­kasz-miłoś-kochaj
Z szu­kania Cytaty: Ar­tyzm - wy­pad­ko­wa ge­niu­szu i obłędu. -Dr Tawian Stambuła
Z szu­kania Cytaty: Szu­kając Ciebie zgu­biłam siebie... -opuszczona
szu­kając-ciebie-zgu­biłam-siebie
Z szu­kania Cytaty: Cza­su trze­ba szu­kać wśród złodziei  -Autor nieznany
cza­su-trze­ba-szu­kać-wśród-złodziei 
Z szu­kania Cytaty: Dob­ry pas­terz szu­ka za­ginionej owieczki.... -Ciarka
dob­ry-­terz-szu­ka-za­ginionej-owieczki
Z szu­kania Cytaty: Naj­więcej się szu­mi z za­ciszu domowym. -Robert Karpacz
naj­więcej ę-szu­mi-z za­ciszu-domowym
Z szu­kania Cytaty: W nek­ro­logach szu­ka da­ty swo­jej śmierci. -respirer
w nek­ro­logach-szu­ka-da­ty-swo­jej-śmierci
Z szu­kania Cytaty: Szu­kam chłopa do roboty, co wy­dat­ne ma przymioty  -Anja16
szu­kam-chłopa-do roboty-co-wy­dat­ne- przymioty 
Z szu­kania Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to ta,która szu­ka człowieka. -Urszula Zybura
praw­dzi­wa-miłość-to która-szu­ka-człowieka
Z szu­kania Cytaty: Nie ma ge­niu­szu bez ziar­na szaleństwa. -Arystoteles
nie- ge­niu­szu-bez-ziar­na-szaleństwa
Z szu­kania Cytaty: To, cze­go szu­kasz, także ciebie szuka. -Clarissa Pinkola Estés
Z szu­kania Cytaty: Mądry człowiek szu­ka nie szczęścia, lecz dobra. -Vauvenargues
mądry-człowiek-szu­ka-nie szczęścia-lecz-dobra
Z szu­kania Cytaty: Cze­mu po­za sobą szu­kacie szczęścia, które jest w was?  -Boecjusz
cze­mu-po­za-sobą-szu­kacie-szczęścia-które-jest w was 
Z szu­kania Cytaty: Miłości się nie szu­ka, ona sa­ma nas odnajdzie. -PoznajPrawdę
Z szu­kania Cytaty: Kto szu­ka praw­dy, nie po­winien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Z szu­kania Cytaty: Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar
szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Z szu­kania Cytaty: szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie  -Papillondenuit
szu­kając-praw­dy-znaj­dziesz-­dynie-siebie 
Z szu­kania Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Z szu­kania Cytaty: Nie szu­kaj Bo­ga w zaświatach. On jest przy tobie. -Matka Teresa z Kalkuty
nie-szu­kaj-bo­ga-w zaświatach-on jest przy-tobie
Z szu­kania Cytaty: Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz. -Sokrates
znaj­­jesz-to-cze­go-szu­kasz-umy­ka- to-co zaniedbujesz
Z szu­kania Cytaty: Szu­kasz jej u pana, Dos­ta­jesz od chama. -insane breath
szu­kasz-jej-u pana-dos­­jesz-od chama
Z szu­kania Cytaty: Czy­tając biog­ra­fie szu­kam inspiracji  -daniello
czy­tając-biog­ra­fie-szu­kam-inspiracji 
Z szu­kania Cytaty: ba­wią mnie ludzie niedowartościowani szu­kają siebie  -Cykam
ba­wią-mnie-ludzie-niedowartościowani-szu­kają-siebie 
Z szu­kania Cytaty: szu­kanie sen­su życia trwa już od stu­leci . -Ma ły
szu­kanie-sen­su-życia-trwa-już-od stu­leci
Z szu­kania Cytaty: Sple­cione dłonie, Us­ta szu­kające ust -  Życie u celu. -fyrfle
sple­cione-dłonie-us­-szu­kają-ust- -Życie-u celu
Z szu­kania Cytaty: Szu­kam męża. Ce­na wy­woław­cza - dwa i pół uśmiechu. -agusia96
szu­kam-męża-ce­na wy­woław­cza- dwa-i pół-uśmiechu
Z szu­kania Cytaty: w życiu różnili szu­kając siebie na tle całkiem kochani  -Cykam
w życiu-różnili-szu­kając-siebie-na tle-całkiem-kochani 
Z szu­kania Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy
szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej
Z szu­kania Cytaty: Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany
naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
Z szu­kania Cytaty: Szu­kając po­par­cia łat­wo zos­tać popychadłem. -Eugeniusz Korkosz
szu­kając-po­­cia-łat­wo-zos­ć-popychadłem
Z szu­kania Cytaty: po cóż Ci szu­kać szczęścia w cudzych ramionach sko­ro mo­je są otwarte  -vona
po cóż-ci szu­kać-szczęścia-w cudzych-ramionach-sko­ro-mo­-są otwarte 
Z szu­kania Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński
kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
Z szu­kania Cytaty: Nie szu­kaj miłości, tyl­ko kochaj jak umiesz. -Tośka_93
nie-szu­kaj-miłoś-tyl­ko-kochaj-jak umiesz
Z szu­kania Cytaty: skrzętnie pro­duku­je sieci niczym pająk pas­kudny tka je upar­cie godzi­nami ubo­ga w po­zytyw­ne uczucia niewi­docznie chwy­ta w per­fekcyj­ne pułapki pod­chodzi do is­to­ty po­woli za­ciera odnóża strach w oczach dostrzega wy­sysa ciepłe emocje z chłodem wypuszcza smut­ne, obo­lałe serca licząc na ko­lejną zdobycz bo­gatą w miłość i troskę życiodaj­ne so­ki spija jest bezproduktywna ob­darta z te­go co tak ceni szu­ka ciepłoty serca be­zin­te­resow­nej tyl­ko jej, na wyłączność nie lu­bi dzielić się z innymi tym cze­go tak pragnie szu­ka w amo­ku oka­leczając niewinnych…  -Papużka