Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty

Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: `Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy. -bluecaffe


`nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-chy­ba ze ktoś-z za­miłowa­nia-lu­bi-po­pełniać-błędy
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Po­pełniać błędy to rzecz ludzka, ale się do nich przyz­nać trze­ba odwagi. -starry night


po­pełniać-błędy-to rzecz-ludzka-ale ę-do nich-przyz­nać-trze­ba-odwagi
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Słoneczna plaża. Roz­kocha­ne bursztyny. Miłowa­nia czas. -PINGWINIOWATY


słoneczna-plaża-roz­kocha­ne-bursztyny-miłowa­nia-czas
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści


pus­te-słowa-lu­bią-wy­pełniać-us­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. -Johann Wolfgang Goethe


Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Los to ktoś, ko­go się ob­wi­nia za błędy idiotów. -Karol Kord


los-to ktoś-ko­go ę-ob­wi­nia-za błędy-idiotów
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, aby za­pełniać je niena­wiścią i pretensjami. -Santa Montefiore


Życie-jest zbyt-krótkie-aby za­pełniać- niena­wiśą-i pretensjami
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. -Ludwig van Beethoven


mu­zyka-po­win­na-za­palać-płomień-w ser­cu-mężczyz­ny-i na­pełniać-łza­mi-oczy-kobiety
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska


na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty:


każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Is­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiek, które­go pokochasz. Reszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy... -paulinaw


is­tnieje-na świecie-tyl­ko-­den-człowiek-które­go-pokochasz-reszta-to tyl­ko-zaurocze­nia-i życiowe-błędy
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola


człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: blis­ka dusza ciałem twym pachnie przyszłość żyźniejsza emoc­ja­mi tchnie późnym wieczorem po­ranek zastanie życia zegarem miłowa­nie zostanie Sprzed lat kil­ku :)  -taktojax


blis­ka-dusza-ciałem-twym-pachnie-przyszłość-żyźniejsza-emoc­ja­mi-tchnie-późnym-wieczorem-po­ranek-zastanie-życia-zegarem-miłowa­nie
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli. -Olga Tokarczuk


Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Błędy to droga do prawdy. -Fiodor Dostojewski


Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Najkrótsze błędy są zawsze najlepsze. -Molier


najkrótsze-błędy-są-zawsze-najlepsze
Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Zgubiły go błędy. Które zwalczał. -Władysław Piekarski


Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe. -Angelique Cruelty