Zęby Znajdą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zęby Znajdą Cytaty: Gdzie chleb, tam się zęby znajdą. -Samuel Adalberg
Zęby Znajdą Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak
Zęby Znajdą Cytaty: Jak strach, to się i no­gi znajdą. -Jan Kochanowski
Zęby Znajdą Cytaty: Dobrą ko­byłę i w staj­ni kup­cy znajdą. -Samuel Adalberg
dobrą-ko­byłę-i w staj­-kup­cy-znajdą
Zęby Znajdą Cytaty: Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić. -Augustyn Św
szukający-pana-znajdą-go-a-znalazłszy-go-będą-go-chwalić
Zęby Znajdą Cytaty: Opa­nuj treść, a słowa się znajdą. -Katon Starszy
opa­nuj-treść-a słowa ę-znajdą
Zęby Znajdą Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Zęby Znajdą Cytaty: Dobrzy znajdą uspokojenie we własnym sumieniu, a nie w słowach innych. -Lew Tołstoj
dobrzy-znajdą-uspokojenie-we-własnym-sumieniu-a-nie-w-słowach-innych
Zęby Znajdą Cytaty: Słusznie po­wiadają: wstaw pełne ko­ryto, a świ­nie się znajdą. -Władysław Stanisław Reymont
Zęby Znajdą Cytaty: Ludzie światowi ledwie się znajdą w stadzie, a już myślą, że są w towarzystwie. -Chamfort
ludzie-światowi-ledwie-ę-znajdą-w-stadzie-a-już-myślą-że-są-w-towarzystwie
Zęby Znajdą Cytaty: Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille
jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
Zęby Znajdą Cytaty: Jeśli Niemcy nie znajdą się w piekle, to tylko dlatego, że posiadały pewną ilość czarujących pisarzy. -Kurt Tucholsky
jeśli-niemcy-nie-znajdą-ę-w-piekle-to-tylko-dlatego-że-posiadały-pewną-ilość-czarujących-pisarzy
Zęby Znajdą Cytaty: Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
pozwól-mówić-sercu-a-słowa-same-ę-znajdą-tylko-serce-trafia-do-serc-nie-zimne-rozumowanie
Zęby Znajdą Cytaty: Dzisiaj od mężczyzn wymaga się nie tylko, by potrafili zlokalizować clitoris, ale też, by wiedzieli, co zrobić, kiedy już ją znajdą. -Anita Baker
dzisiaj-od-mężczyzn-wymaga-ę-nie-tylko-by-potrafili-zlokalizować-clitoris-ale-też-by-wiedzieli-co-zrobić-kiedy-już-ją-znajdą
Zęby Znajdą Cytaty: Trzy­maj się sen­su rzeczy, a słowa się znajdą. -Cyceron
trzy­maj ę-sen­su-rzeczy-a słowa ę-znajdą
Zęby Znajdą Cytaty: Ładna dziewczyna i wybrakowany towar zawsze zawsze znajdą amatora. -Anonim
Ładna-dziewczyna-i-wybrakowany-towar-zawsze-zawsze-znajdą-amatora
Zęby Znajdą Cytaty: Nawet najbardziej zajęci ludzie zawsze znajdą chwilę, by podkreślić, jak bardzo są zajęci. -Geri Weitzman
nawet-najbardziej-zaję-ludzie-zawsze-znajdą-chwilę-by-podkreślić-jak-bardzo-są-zaję
Zęby Znajdą Cytaty: Są osoby, które mówią, mówią aż znajdą coś do powiedzenia. -Sacha Guitry
są-osoby-które-mówią-mówią-aż-znajdą-coś-do-powiedzenia
Zęby Znajdą Cytaty: Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski
Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
Zęby Znajdą Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
Zęby Znajdą Cytaty: Pisarz musi zwyczajnie pilnować, żeby okna były otwarte, żeby drzwi były otwarte, żeby biurokraci, którzy są w każdym społeczeństwie, nie pozamykali wszystkiego na klucz. -Susan Sontag
pisarz-musi-zwyczajnie-pilnować-żeby-okna-były-otwarte-żeby-drzwi-były-otwarte-żeby-biurokraci-którzy-są-w-każdym-społeczeństwie-nie
Zęby Znajdą Cytaty: A wiesz, co to znaczy sprze­dawać siebie? Poz­wa­lasz, żeby ten, co ma forsę, włożył ci rękę za maj­tki, a po­tem, żeby je zdjął, a po­tem, żeby się na to­bie położył. Al­bo według uz­na­nia... mam mówić dalej?  -Maria Nurowska
Zęby Znajdą Cytaty: Żeby tak zasnąć i obudzić się za ja­kiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie mu­siała pamiętać. Żebym mogła nor­malnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego. -Katarzyna Grochola
Zęby Znajdą Cytaty: - Czy kiedyś znajdą in­te­ligen­tne for­my życia w kos­mo­sie?- za­pytał wnuczek swo­jego dziadka. - Wciąż szu­kają, tu na ziemi - od­po­wie­dział dziadek. -Wolnomyśliciel
 czy-kiedyś-znajdą-in­te­ligen­tne-for­my-życia-w kos­mo­sie-za­pytał-wnuczek-swo­jego-dziadka-wciąż-szu­kają- na ziemi
Zęby Znajdą Cytaty: Możesz omi­jać kłopo­ty sze­rokim łukiem, a i tak znajdą się ta­cy, którzy dos­tar­czą ci je pod nogi. Z cyk­lu po­wieści
możesz-omi­jać-kłopo­ty-sze­rokim-łukiem-a i tak-znajdą ę-­cy-którzy-­tar­czą-  pod-nogi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Zęby Znajdą Cytaty: Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeśli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o nim księgi. -Bernard Św
Zęby Znajdą Cytaty: Żeby zdobyć majątek, trzeba mieć szczęście. Żeby go utrzymać - wystarczy brak fantazji. -Hugo Dyonizy Steinhaus
Żeby-zdobyć-majątek-trzeba-mieć-szczęście-Żeby-go-utrzymać-wystarczy-brak-fantazji
Zęby Znajdą Cytaty: Należy znać szczęśliwych po to, żeby móc się nimi posługiwać, i nieszczęśliwych po to, żeby ich unikać. -Baltazar Gracian Y Morales
należy-znać-szczęśliwych-po-to-żeby-móc-ę-nimi-posługiwać-i-nieszczęśliwych-po-to-żeby-ich-unikać
Zęby Znajdą Cytaty: Do pięknego czynu trzeba dwóch przymiotów: dobroci, żeby go natchnęła i mocy duszy, żeby go spełniła. -Klementyna Hoffmanowa
do-pięknego-czynu-trzeba-dwóch-przymiotów-dobroci-żeby-go-natchnęła-i-mocy-duszy-żeby-go-spełła
Zęby Znajdą Cytaty: Is­tnieje tyl­ko je­den rozsądny powód by wejść w paszczę Śmier­ci: żeby uk­raść mu złote zęby. -Terry Pratchett
is­tnieje-tyl­ko-­den-rozsądny-powód-by wejść-w paszczę-Śmier­-żeby-uk­raść-mu złote-zęby
Zęby Znajdą Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos
Zęby Znajdą Cytaty: Kochaj żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen
kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
Zęby Znajdą Cytaty: Kochaj, żeby żyć, i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen
kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
Zęby Znajdą Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos
Zęby Znajdą Cytaty: Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne. -H. T. Leslie
Życiowa-gra-polega-nie-tyle-na-tym-żeby-mieć-dobre-karty-ile-żeby-dobrze-rozegrać-marne