Złą Literaturę Cytaty

Złą Literaturę Cytaty: Rozpaczać jest to zło przydawać do zła. -Jean De La Fontaine


Złą Literaturę Cytaty: Niedobry pietyzm: odkurzanie kwiatów zła. -Zbigniew Waydyk


niedobry-pietyzm-odkurzanie-kwiatów-zła
Złą Literaturę Cytaty: Słabe dob­ro to kar­ma dla zła. -karaczan19


słabe-dob­ro-to kar­-dla-zła
Złą Literaturę Cytaty: Zniszcz ziarno zła, bo wyrośnie i zniszczy Ciebie. -Ezop


zniszcz-ziarno-zła-bo-wyrośnie-i-zniszczy-ciebie
Złą Literaturę Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams


miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Złą Literaturę Cytaty: Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. -Ernest Hemingway


szczęście-to-po-prostu-dobre-zdrowie-i-zła-pamięć
Złą Literaturę Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain


brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Złą Literaturę Cytaty: Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta. -Maksimus z Turynu


przyczyną-wszel­kiego-zła-jest niewiasta
Złą Literaturę Cytaty: Tolerancja jest przestępstwem jeśli dotyczy zła. -Tomasz Mann


tolerancja-jest-przestępstwem-śli-dotyczy-zła
Złą Literaturę Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz


szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Złą Literaturę Cytaty: Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro! -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse


Złą Literaturę Cytaty: Niektóre odcienie zła oszałamiają swym pięknem. -Anna Krzyżanowska


niektóre-odcienie-zła-oszałamiają-swym-pięknem
Złą Literaturę Cytaty: Roz­paczać jest to zło przy­dawać do zła. -Jean La Fontaine


roz­paczać-jest to zło-przy­dawać-do zła
Złą Literaturę Cytaty: Mo­ral­ność w prak­ty­ce to prze­ważnie zła wo­la i zawiść. -Johann Wolfgang Goethe


mo­ral­ność-w prak­ty­-to prze­ważnie-zła-wo­-i zawiść
Złą Literaturę Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia


albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Złą Literaturę Cytaty: Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę. -Montesquieu


bywają-bardzo-dobre-prawa-wydane-w-złą-porę
Złą Literaturę Cytaty: Nie ma zła ani dobra. Jest pojęcie o nich. -Maria Meiedźwiecka


Złą Literaturę Cytaty: Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem. -Menander


kto-nie-czyni-zła-jest-z-natury-bogiem