Złą Cytaty

Złą Cytaty: Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro... -Zofia Nałkowska


jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
Złą Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner


Złą Cytaty: Usłyszysz ciszę I to będę ja Kocha­nica szatana Niewol­ni­ca zła Dźwięki symfonii Nienapisanej Garść ob­razów z życia Bo­gini opętanej I zro­zumiesz od razu I zro­zumiem ja Nie wszys­tko jest złe Co do­tyka zła  -Andrea


Złą Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Złą Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański


Złą Cytaty: Czas - lekarz [. . . ] zła. -Menander


Złą Cytaty: Kat ma zawsze złą reputację. -Franz Kafka


Złą Cytaty: Strach jest oczekiwaniem zła. -Platon


strach-jest-oczekiwaniem-zła
Złą Cytaty: Kwiaty zła pachną kakao  -StachuKrankiela


Złą Cytaty: Łzy kobiety są żródłem zła. -Anonim


Łzy-kobiety-są-żródłem-zła
Złą Cytaty: Zła skłonność jest nieprzyjaciółką rozumu. -Pitagoras


zła-skłonność-jest-nieprzyjaciółką-rozumu
Złą Cytaty: Rozpaczać jest to zło przydawać do zła. -Jean De La Fontaine


Złą Cytaty: Niedobry pietyzm: odkurzanie kwiatów zła. -Zbigniew Waydyk


niedobry-pietyzm-odkurzanie-kwiatów-zła
Złą Cytaty: Słabe dob­ro to kar­ma dla zła. -karaczan19


słabe-dob­ro-to kar­-dla-zła
Złą Cytaty: Największą niewolą jest przywiązanie do zła. -Anonim


największą-niewolą-jest-przywiązanie-do-zła
Złą Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon


bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Złą Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain


brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Złą Cytaty: Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro! -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse