Złą Cytaty

Złą Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams


miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Złą Cytaty: Zniszcz ziarno zła, bo wyrośnie i zniszczy Ciebie. -Ezop


zniszcz-ziarno-zła-bo-wyrośnie-i-zniszczy-ciebie
Złą Cytaty: Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. -Ernest Hemingway


szczęście-to-po-prostu-dobre-zdrowie-i-zła-pamięć
Złą Cytaty: Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę. -André Gide


z dob­rych-uczuć-ro­bi ę-złą-literaturę
Złą Cytaty: Niektóre odcienie zła oszałamiają swym pięknem. -Anna Krzyżanowska


niektóre-odcienie-zła-oszałamiają-swym-pięknem
Złą Cytaty: Tolerancja jest przestępstwem jeśli dotyczy zła. -Tomasz Mann


tolerancja-jest-przestępstwem-śli-dotyczy-zła
Złą Cytaty: Z dobrych uczuć robi się złą literaturę. -Andre Gide


z-dobrych-uczuć-robi-ę-złą-literaturę
Złą Cytaty: Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta. -Maksimus z Turynu


przyczyną-wszel­kiego-zła-jest niewiasta
Złą Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz


szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Złą Cytaty: Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem. -Menander


kto-nie-czyni-zła-jest-z-natury-bogiem
Złą Cytaty: roz­wa­ga życia sza­le zła i dobrego na wagę złota  -Starlight


roz­wa­ga-życia-sza­-zła-i dobrego-na-wagę-złota 
Złą Cytaty: Mo­ral­ność w prak­ty­ce to prze­ważnie zła wo­la i zawiść. -Johann Wolfgang Goethe


mo­ral­ność-w prak­ty­-to prze­ważnie-zła-wo­-i zawiść
Złą Cytaty: Zła to rozmowa, kiedy jeden biesiaduje, a drugi pości. -Walter Scott


zła-to-rozmowa-kiedy-jeden-biesiaduje-a-drugi-poś
Złą Cytaty: Nie ma zła ani dobra. Jest pojęcie o nich. -Maria Meiedźwiecka


Złą Cytaty: Szczyt pra­wa jest często szczy­tem zła. -Terencjusz


szczyt-pra­wa-jest często-szczy­tem-zła
Złą Cytaty: Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę. -Montesquieu


bywają-bardzo-dobre-prawa-wydane-w-złą-porę
Złą Cytaty: Roz­paczać jest to zło przy­dawać do zła. -Jean La Fontaine


roz­paczać-jest to zło-przy­dawać-do zła
Złą Cytaty: Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos


nie-gorszego-zła-od-pięknych-słów-które-kłamią