Zła Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zła Cytaty: Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro... -Zofia Nałkowska
jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
Zła Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner
Zła Cytaty: Usłyszysz ciszę I to będę ja Kocha­nica szatana Niewol­ni­ca zła Dźwięki symfonii Nienapisanej Garść ob­razów z życia Bo­gini opętanej I zro­zumiesz od razu I zro­zumiem ja Nie wszys­tko jest złe Co do­tyka zła  -Andrea
Zła Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami
Zła Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański
Zła Cytaty: Czas - lekarz [. . . ] zła. -Menander
Zła Cytaty: Kat ma zawsze złą reputację. -Franz Kafka
Zła Cytaty: Strach jest oczekiwaniem zła. -Platon
strach-jest-oczekiwaniem-zła
Zła Cytaty: Kwiaty zła pachną kakao  -StachuKrankiela
Zła Cytaty: Łzy kobiety są żródłem zła. -Anonim
Łzy-kobiety-są-żródłem-zła
Zła Cytaty: Zła skłonność jest nieprzyjaciółką rozumu. -Pitagoras
zła-skłonność-jest-nieprzyjaciółką-rozumu
Zła Cytaty: Rozpaczać jest to zło przydawać do zła. -Jean De La Fontaine
Zła Cytaty: Niedobry pietyzm: odkurzanie kwiatów zła. -Zbigniew Waydyk
niedobry-pietyzm-odkurzanie-kwiatów-zła
Zła Cytaty: Słabe dob­ro to kar­ma dla zła. -karaczan19
słabe-dob­ro-to kar­-dla-zła
Zła Cytaty: Największą niewolą jest przywiązanie do zła. -Anonim
największą-niewolą-jest-przywiązanie-do-zła
Zła Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Zła Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Zła Cytaty: Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro! -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse
Zła Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Zła Cytaty: Zniszcz ziarno zła, bo wyrośnie i zniszczy Ciebie. -Ezop
zniszcz-ziarno-zła-bo-wyrośnie-i-zniszczy-ciebie
Zła Cytaty: Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. -Ernest Hemingway
szczęście-to-po-prostu-dobre-zdrowie-i-zła-pamięć
Zła Cytaty: Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę. -André Gide
z dob­rych-uczuć-ro­bi ę-złą-literaturę
Zła Cytaty: Niektóre odcienie zła oszałamiają swym pięknem. -Anna Krzyżanowska
niektóre-odcienie-zła-oszałamiają-swym-pięknem
Zła Cytaty: Tolerancja jest przestępstwem jeśli dotyczy zła. -Tomasz Mann
tolerancja-jest-przestępstwem-śli-dotyczy-zła
Zła Cytaty: Z dobrych uczuć robi się złą literaturę. -Andre Gide
z-dobrych-uczuć-robi-ę-złą-literaturę
Zła Cytaty: Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta. -Maksimus z Turynu
przyczyną-wszel­kiego-zła-jest niewiasta
Zła Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz
szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Zła Cytaty: Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem. -Menander
kto-nie-czyni-zła-jest-z-natury-bogiem
Zła Cytaty: roz­wa­ga życia sza­le zła i dobrego na wagę złota  -Starlight
roz­wa­ga-życia-sza­-zła-i dobrego-na-wagę-złota 
Zła Cytaty: Mo­ral­ność w prak­ty­ce to prze­ważnie zła wo­la i zawiść. -Johann Wolfgang Goethe
mo­ral­ność-w prak­ty­-to prze­ważnie-zła-wo­-i zawiść
Zła Cytaty: Zła to rozmowa, kiedy jeden biesiaduje, a drugi pości. -Walter Scott
zła-to-rozmowa-kiedy-jeden-biesiaduje-a-drugi-poś
Zła Cytaty: Nie ma zła ani dobra. Jest pojęcie o nich. -Maria Meiedźwiecka
Zła Cytaty: Szczyt pra­wa jest często szczy­tem zła. -Terencjusz
szczyt-pra­wa-jest często-szczy­tem-zła
Zła Cytaty: Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę. -Montesquieu
bywają-bardzo-dobre-prawa-wydane-w-złą-porę
Zła Cytaty: Roz­paczać jest to zło przy­dawać do zła. -Jean La Fontaine
roz­paczać-jest to zło-przy­dawać-do zła