Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty

Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Złość jest chorobą duszy. -Eliza Orzeszkowa


Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Największą chorobą duszy jest jej chłód. -Alexis de Tocqueville


Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Chorobą duszy jest pragnąć niemożliwości, a nie pamiętać o cudzych nieszczęściach. -Bias z Prieny


chorobą-duszy-jest-pragnąć-niemożliwoś-a-nie-pamięć-o-cudzych-nieszczęściach
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Złość złością - na złość dob­ro­cią poczęstuj­my. Wspaniałomyślność. Krys­ty­na Sz. 26.01.2015r. -krysta


złość-złośą- na złość-dob­ro­ą-poczęstuj­my-wspaniałomyślność-krys­ty­na-sz-26012015r
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości. -Stefan Pacek


nadmiar-ambicji-to-choroba-pychy-i-samouwielbienia-jej-niedomiar-to-choroba-lęku-i-niepełnej-wartoś
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Niezdecydowanie jest największą chorobą. -Johann Wolfgang Goethe


Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Życie jest śmiertelną chorobą, ogromnie zaraźliwą. -Oliver Wendell Holmes


Życie-jest-śmiertelną-chorobą-ogromnie-zaraźliwą
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Choroba jest na ogół początkiem tego równania, którego wynikiem jest śmierć. -Samuel Johnson


choroba-jest-na-ogół-początkiem-tego-równania-którego-wynikiem-jest-śmierć
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Poezja jest chorobą niektórych ludzi, podobnie jak perła jest cierpieniem ostrygi. -Heinrich Heine


poezja-jest-chorobą-niektórych-ludzi-podobnie-jak-perła-jest-cierpieniem-ostrygi
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Niez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą. -Johann Wolfgang Goethe


niez­de­cydo­wanie-jest naj­większą-chorobą
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Dla nas Czeczenia jest jak długotrwała choroba. -Michaił Gorbaczow


dla-nas-czeczenia-jest-jak-długotrwała-choroba
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Choroba jest to wielki strychulec, który niweluje nierówności społeczne. -Władysław Biegański


choroba-jest-to-wielki-strychulec-który-niweluje-nierównoś-społeczne
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Psychoanaliza jest tą psychiczną chorobą, za której terapię się uważa. -Karl Kraus


psychoanaliza-jest-tą-psychiczną-chorobą-za-której-terapię-ę-uważa
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Życie jest chorobą, cały świat szpitalem, a śmierć - lekarzem. -Heinrich Heine


Życie-jest-chorobą-cały-świat-szpitalem-a-śmierć-lekarzem
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Gdy pieniędzy nie sta­je, ho­nor jest niczym in­nym, jak chorobą. -Jean Baptiste Racine


gdy-pieniędzy-nie sta­-ho­nor-jest niczym-in­nym-jak chorobą
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Ludzka egzystencja jest chorobą przenoszoną na nowe pokolenia przez miłosną żądzę. -Tomasz Mann


ludzka-egzystencja-jest-chorobą-przenoszoną-na-nowe-pokolenia-przez-miłosną-żądzę
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Ludzka egzystencja jest chorobą przenoszoną nowe pokolenia przez miłosną żądzę. -Tomasz Mann


ludzka-egzystencja-jest-chorobą-przenoszoną-nowe-pokolenia-przez-miłosną-żądzę
Złość Jest Chorobą Duszy Cytaty: Miłość jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie, kiedy jego też chwyci. -Anatol France


miłość-jest-chorobą-zaraźliwą-nikt-nie-wie-kiedy-jego-też-chwyci