Złość Jest Chorobą Cytaty

Złość Jest Chorobą Cytaty: Prawdziwa miłość jest chorobą, a czas lekarzem, który nie może przyjść, bo ma zajęte wszystkie terminy. -Anonim


prawdziwa-miłość-jest-chorobą-a-czas-lekarzem-który-nie-może-przyjść-bo-zajęte-wszystkie-terminy
Złość Jest Chorobą Cytaty: Mniej szkodzi im­pet jaw­ny niźli złość ukryta. -Ignacy Krasicki


mniej-szkodzi-im­pet-jaw­ny-źli-złość-ukryta
Złość Jest Chorobą Cytaty: Nie sądź, że ra­dość lub złość są dziełem przypadku. -Lao Cy


nie-sądź-że ra­dość-lub-złość-są dziełem-przypadku
Złość Jest Chorobą Cytaty: Mniej szkodzi impet jawny niźli złość ukryta. -Ignacy Krasicki


mniej-szkodzi-impet-jawny-źli-złość-ukryta
Złość Jest Chorobą Cytaty: Mu­simy kiedyś wy­myślić test, który po­każe, gdzie jest zdro­wie, a nie tyl­ko, gdzie jest choroba. -Joanne Greenberg


mu­simy-kiedyś-wy­myślić-test-który-po­każe-gdzie-jest zdro­wie-a nie tyl­ko-gdzie-jest choroba
Złość Jest Chorobą Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Złość Jest Chorobą Cytaty: Co złość zniweczy, co występek zburzy, to miłość z gruzów na powrót postawi. -Adam Asnyk


co-złość-zniweczy-co-występek-zburzy-to-miłość-z-gruzów-na-powrót-postawi
Złość Jest Chorobą Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Złość Jest Chorobą Cytaty: Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo niekochanym, przez wszystkich opuszczonym. -Matka Teresa z Kalkuty


najgorszą-chorobą-nie-jest-trąd-czy-gruźlica-ale-świadomość-że-jest-ę-nikomu-niepotrzebnym-przez-nikogo-niekochanym-przez-wszystkich
Złość Jest Chorobą Cytaty: Choroba morska to najlepsze lekarstwo na przesadne mniemanie o sobie - człowiek, któremu jest niedobrze, nigdy nie zadziera nosa. -Josh Billings


choroba-morska-to-najlepsze-lekarstwo-na-przesadne-mniemanie-o-sobie-człowiek-któremu-jest-niedobrze-nigdy-nie-zadziera-nosa
Złość Jest Chorobą Cytaty: Mil­cze­nie jest neutralne Cza­sami cisza za­powiada nagłą eufo­rie ,szczęście, radość Al­bo przyk­rość ból upo­korze­nie złość smutek  -Intryga


mil­cze­nie-jest neutralne-cza­sami-cisza-za­powiada-nagłą-eufo­rie-szczęście-radość-al­bo-przyk­rość-ból-upo­korze­nie-złość
Złość Jest Chorobą Cytaty: Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą. -Kartezjusz


Żądza-wiedzy-wspólna-wszystkim-ludziom-jest-chorobą-której-nie-można-uleczyć-ponieważ-ciekawość-wzrasta-wraz-z-wiedzą
Złość Jest Chorobą Cytaty: mil­czą owieczki pas­terz wsłuchu­je ciszy jak na złość losu   -Cykam


mil­czą-owieczki-­terz-wsłuchu­-ciszy-jak-na złość-losu- 
Złość Jest Chorobą Cytaty: Zaz­na­na radość Od­da­la hen złość i gniew Uśmie­chem pieści Krys­ty­na Sz. 16.08.2014r. -krysta


zaz­na­na-radość-od­da­-hen-złość-i gniew-uśmie­chem-pieś-krys­ty­na-sz-16082014r
Złość Jest Chorobą Cytaty: Jednym z najlepszych lekarstw na dumę i afektację jest choroba morska. Człowiek, który musi wymiotować, nigdy nie stara się imponować. -Josh Billings


jednym-z-najlepszych-lekarstw-na-dumę-i-afektację-jest-choroba-morska-człowiek-który-musi-wymiotować-nigdy-nie-stara-ę-imponować
Złość Jest Chorobą Cytaty: Cza­sem płaczę, bo chce mi się płakać, wte­dy czuję, że uchodzi ze mnie złość. -Ryszard Riedel


cza­sem-płaczę-bo chce-mi ę-płakać-wte­dy-czuję-że uchodzi-ze mnie-złość
Złość Jest Chorobą Cytaty: Miłość określana jest jako dręczące rojenie natury melancholijnej, które rodzi się wskutek ustawicznego rozmyślania o licu, gestach i obyczajach osoby przeciwnej płci. Remedium na to jest połączenie dwojga kochanków węzłem małżeńskim, i choroba minie. -Awicenna


Złość Jest Chorobą Cytaty: Mania wielkości to choroba karłów. -Krzysztof Chyła