Złodziej Cytaty

Złodziej Cytaty: Nie ok­radnę ja złodzieja, Aby mieć, co złodziej ma. Lecz gdy złodziej mnie ok­radnie, To za­biorę mu i ja. -Ivo Vuco-  -Writer


nie-ok­radnę-ja złodzieja-aby-mieć-co złodziej-lecz-gdy-złodziej-mnie-ok­radnie-to-za­biorę-mu i ja-ivo-vuco- 
Złodziej Cytaty: Pomysł ze spaniem jest idiotyczny. Sen to złodziej radosnych chwil. -Cesare Pavese


pomysł-ze-spaniem-jest-idiotyczny-sen-to-złodziej-radosnych-chwil
Złodziej Cytaty: Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż profesor, że głupstwo powiedział. -Aleksander Fredro


prędzej-złodziej-przyzna-ę-że-ukradł-ż-profesor-że-głupstwo-powiedział
Złodziej Cytaty: Złodziej porozumiałby się łatwo z policjantem, gdyby mu nie przeszkadzał okradziony. -Aleksander Świętochowski


złodziej-porozumiałby-ę-łatwo-z-policjantem-gdyby-mu-nie-przeszkadzał-okradziony
Złodziej Cytaty: To złodziej­skie ser­ce, które ze szkodą dru­gich chce być bogate. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)


to złodziej­skie-ser­-które-ze szkodą-dru­gich-chce-być-bogate
Złodziej Cytaty: Pieniądze al­bo życie - złodziej zos­ta­wia nam wybór, żona żąda jed­ne­go i drugiego. -Samuel Butler


pieniądze-al­bo-życie- złodziej-zos­­wia-nam-wybór-żona-żąda-jed­ne­go-i drugiego
Złodziej Cytaty: Wędrówka dusz: złodziej może był niegdyś panem rzeczy, które teraz kradnie. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wędrówka-dusz-złodziej-może-był-niegdyś-panem-rzeczy-które-teraz-kradnie
Złodziej Cytaty: Pieniądze albo życie - złodziej zostawia nam wybór, żona żąda jednego i drugiego. -Samuel Butler


pieniądze-albo-życie-złodziej-zostawia-nam-wybór-żona-żąda-jednego-i-drugiego
Złodziej Cytaty: Wędrówka dusz: złodziej może był nieg­dyś pa­nem rzeczy, które te­raz kradnie. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wędrówka-dusz-złodziej-może-był-nieg­dyś-pa­nem-rzeczy-które-te­raz-kradnie
Złodziej Cytaty: Złodziej w komorze, żołnierz w oborze, ksiądz u młodej żony - jaki pożytek czynią, każdy niech uważy. -Jan Żabczyc


złodziej-w-komorze-żołnierz-w-oborze-ksiądz-u-młodej-żony-jaki-pożytek-czynią-każdy-niech-uważy
Złodziej Cytaty: Rek­la­ma jest złodziej­stwem, a jej całość na pew­no jest jed­nym wiel­kim oszustwem. -fyrfle


rek­­-jest złodziej­stwem-a jej-całość-na pew­no-jest jed­nym-wiel­kim-oszustwem
Złodziej Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno