Złota Za­sada Cytaty

Złota Za­sada Cytaty: Złota za­sada egoisty: Wszys­tko w swoim czasie. -marchand de sommeil


złota-za­sada-egoisty-wszys­tko-w swoim-czasie
Złota Za­sada Cytaty: Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden. -Warren Buffett


za­sada-nu­mer-­den-nig­dy-nie trać-pieniędzy-za­sada nu­mer-dwa-zaw­sze-pa­miętaj-o za­sadzie-nu­mer-jeden
Złota Za­sada Cytaty: Złota Ryb­ka za­pytała: Ja­kie masz życze­nie ? Zdechnij so­bie Złota Rybko.. Zdechła. Na życzenie.. -PS*


złota-ryb­ka-za­pytała-ja­kie-masz-życze­nie-zdechnij-so­bie-złota-rybko-zdechła-na-życzenie
Złota Za­sada Cytaty: Złama­na za­sada nie działa. -Władysław Grzeszczyk


Złota Za­sada Cytaty: Wyobrażam sobie, że kiedy odniesiemy zwycięstwo w skali światowej, zbudujemy ze złota ustępy publiczne na ulicach kilku największych miast świata. Byłby to najsprawiedliwszy, najbardziej pouczający i poglądowo zademonstrowany sposób użycia złota dla tych pokoleń, które nie zapomniały, że w walce o złoto wymordowano dziesięć milionów ludzi i okaleczono trzydzieści milionów w wielkiej wyzwoleńczej wojnie lat [...] -Włodzimierz Lenin


Złota Za­sada Cytaty: Błąd jest za­sadą, praw­da to wyjątek błędu. -Georges Duhamel


błąd-jest za­sadą-praw­da-to wyjątek-błę
Złota Za­sada Cytaty: Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy odwrotnie. -Stephen Hawking


fun­da­men­talna-za­sada-rządząca-wszechświatem-przyczy­ny-występują-przed-skut­ka­mi-nig­dy-odwrotnie
Złota Za­sada Cytaty: Starzejący się ludzie są jak mu­zeum: nieważna jest fa­sada, ważna jest zawartość. -Jeanne Moreau


starzejący ę-ludzie-są jak mu­zeum-nieważna-jest fa­sada-ważna-jest zawartość
Złota Za­sada Cytaty: Cnota to kopalnia złota. -Jan Sztaudynger


Złota Za­sada Cytaty: Przeklęta jest żądza złota. -Wergiliusz


Złota Za­sada Cytaty: Z elementarza: Ala ma kota na punkcie złota. -Mieczysław Michał Szargan


Złota Za­sada Cytaty: Życie toczy się pros­ty­mi re­gułami, za­sada­mi, kom­pli­kac­je zaczy­nają się, gdy próbu­je się je obejść. -szpiek


Życie-toczy ę-pros­ty­mi-re­gułami-za­sada­mi-kom­pli­kac­-zaczy­nają-ę-gdy-próbu­ ę- obejść
Złota Za­sada Cytaty: roz­wa­ga życia sza­le zła i dobrego na wagę złota  -Starlight


roz­wa­ga-życia-sza­-zła-i dobrego-na-wagę-złota 
Złota Za­sada Cytaty: Ot­warte wrota ptaszę od­le­ciało, choć klat­ka ze złota  -to_tylko_łzy


ot­warte-wrota-ptaszę-od­­ciało-choć-klat­ka-ze złota 
Złota Za­sada Cytaty: Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów. -Jonathan Swift


stoic­ka-za­sada-zas­po­kaja­nia-pot­rzeb-pop­rzez-re­zyg­nację-z prag­nień-jest jak am­pu­tac­ja-stóp-po to
Złota Za­sada Cytaty: Ka­mieniem (pro­bier­skim) złota próbują, a złotem człowieka. -Chilion


ka­mieniem-pro­bier­skim-złota-próbują-a złotem-człowieka
Złota Za­sada Cytaty: Nikt upil­no­wać nie zdoła sa­li pełnej złota i nefrytu. -Lao Cy


nikt-upil­no­wać-nie zdoła-­li-pełnej-złota-i nefrytu
Złota Za­sada Cytaty: Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. -Władysław Biegański


jest-to-złota-zasada-w-życiu-wymagać-ło-od-świata-a-żo-od-siebie