Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty

Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno


miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II


Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld


nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Ludźmi rządzą złudzenia. -karaczan19


ludźmi-rządzą-złudzenia
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim


za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować -Mark Twain


rozczarowania-trzeba-palić-a-nie-balsamować
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Ironia jest ostatnią fazą rozczarowania. -Anatol France


ironia-jest-ostatnią-fazą-rozczarowania
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Rozczarowania należy spopielać, a nie balsamować. -Jane Fonda


rozczarowania-należy-spopielać-a-nie-balsamować
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim


często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Iro­nia jest os­tatnią fazą rozczarowania. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie. -Teresa Nietyksza


kochankowie-uboż-są-o-złudzenia-którymi-obdarzają-ę-łżonkowie
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: To ważne, że nieus­tannie rodzą się nadzieje i umierają rozczarowania. -Władysław Loranc


to ważne-że nieus­tannie-rodzą ę-nadzieje-i umierają-rozczarowania
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini


siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Złudzenia I Matką Rozczarowania Cytaty: Tylko nowe złudzenia chronią nas od rozpaczy po stracie dawnych. -Feliks Chwalibóg


tylko-nowe-złudzenia-chronią-nas-od-rozpaczy-po-stracie-dawnych