Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Marze­nia po­siadają moc des­truk­cyjną ; mo­je- niszczą rzeczywistość. -thrillofit
marze­nia-po­siadają-moc-­truk­cyjną-mo­-niszczą-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Większość technologii ma świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość. -Stanisław Lem
większość-technologii-świetlisty-awers-ale-życie-dało-im-rewers-czarną-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Próżno myśl geniuszu świat cały pozłaca, Na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka. -Juliusz Słowacki
próżno-myśl-geniuszu-świat-cały-pozłaca-na-każdym-szczeblu-życia-rzeczywistość-czeka
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Pol­ska rzeczywistość długi weekend - krótkie życie (spra­wił Dark Smurf)  -onejka
pol­ska-rzeczywistość-długi-weekend- krótkie-życie-spra­wił-dark-smurf 
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość prześciga wszelką fantazję, bo fantazja musi się jednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem. -Mark Twain
rzeczywistość-prześciga-wszelką-fantazję-bo-fantazja-musi-ę-jednak-liczyć-z-jakimś-prawdopodobieństwem
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość jest częstokroć dziwniejsza od fikcji, bo od rzeczywistości nie wymaga się żeby była logiczna. -Anonim
rzeczywistość-jest-częstokroć-dziwniejsza-od-fikcji-bo-od-rzeczywistoś-nie-wymaga-ę-żeby-była-logiczna
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość dzisiejsza jest bystrym strumieniem, w którym roi się od ludzi nie umiejących pływać. -Tennessee Williams
rzeczywistość-dzisiejsza-jest-bystrym-strumieniem-w-którym-roi-ę-od-ludzi-nie-umiejących-pływać
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nie dość, że nieszczęśliwego trapi szpetna rzeczywistość, ale jej jeszcze piękne sny pomagają. -Daniel Zgliński
nie-dość-że-nieszczęśliwego-trapi-szpetna-rzeczywistość-ale-jej-jeszcze-piękne-sny-pomagają
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Większość techno­logii ma świet­listy awers, ale życie dało im re­wers – czarną rzeczywistość. -Stanisław Lem
większość-techno­logii- świet­listy-awers-ale-życie-dało-im re­wers- czarną-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory. -Henryk Sienkiewicz
nie-rzeczywistość-sama-ale-serce-z-jakim-ku-niej-przystępujemy-daje-rzeczom-kształty-i-kolory
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nadzieja nie jest marze­niem, lecz spo­sobem przek­ształca­nia marzeń w rzeczywistość. -Léon-Joseph Suenens
nadzieja-nie jest marze­niem-lecz-spo­sobem-przek­ształca­nia-marzeń-w rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia. -Kuba Wojewódzki
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Za pośrednictwem aparatu [fotograficznego] człowiek staje się turystą oglądającym rzeczywistość innych ludzi, a w końcu także i własną. -Susan Sontag
za-pośrednictwem-aparatu-fotograficznego-człowiek-staje-ę-turystą-oglądającym-rzeczywistość-innych-ludzi-a-w-końcu-także-i-własną
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: mgła wsącza się mlaszcząc po­wygi­nane światłocienie prze­nikają rzeczywistość ot­wierając bramy an­tyświata mo­jej wyobraźni an­tyego usiłuje wśliz­gnąć się w mój wymiar uśmie­chając się wrednie czaj­nik za­mienia się częściowo w an­tyczaj­nik sycząc zajadle an­tyołówek usiłuje uciec z mo­jej ręki wy­ginając się rozpaczliwie mo­nitor de­for­mując rzeczywistość ku­si abym przeszedł na drugą stronę dźwięki roz­ciągają się histerycznie lam­pa usiłuje złapać mnie na wędkę a wszys­tko zaczęło się po tam­tej nocy kiedy to było sam już nie wiem a może jes­tem już w moim antyświecie *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość. -Charles de Gaulle
po­lity­ka-kiedy-jest sztuką-oraz-służbą-a nie narzędziem-wy­zys­ku-to działanie-na rzecz-ideału-pop­rzez-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała. -Robert Musil
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość. -Stanisław
legenda-to-skarb-i-ła-często-potężniejsza-ż-historia-ż-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż nie cała dana jest w doświadczeniu. -Zofia Nałkowska
rzeczywistość-jest-do-wytrzymania-gdyż-nie-cała-dana-jest-w-doświadczeniu
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Roz­cza­rowa­nie to rzeczywistość, gdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość. -Papillondenuit
roz­cza­rowa­nie-to rzeczywistość-gdy-zaw­cza­su-przeżywasz-przyszłość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Od każdej rzeczywistości ważniejsza jest konieczność. Wobec konieczności rzeczywistość jest bezbronna. -Zofia Nałkowska
od-każdej-rzeczywistoś-ważniejsza-jest-konieczność-wobec-koniecznoś-rzeczywistość-jest-bezbronna
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Prowokacyjny jest każdy pisarz, który pokazuje rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. -Siegfried Unseld
prowokacyjny-jest-każdy-pisarz-który-pokazuje-rzeczywistość-taką-jaka-jest-naprawdę
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałyby przekształcić w rzeczywistość. -William Szekspir
nie-takiej-fantazji-której-wola-i-rozum-ludzki-nie-zdołałyby-przekształć-w-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość się pomału W świat przemienia ideału, W sen ze srebra i kryształu; Daj mi teraz marzyć, daj! -Zygmunt Krasiński
rzeczywistość-ę-pomału-w-świat-przemienia-ideału-w-sen-ze-srebra-i-kryształu-daj-mi-teraz-marzyć-daj
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: sny o śmierci przez nie budzi mnie włas­ny krzyk o północy rzeczywistość ze snem się zaciera gdy w szpitalu twój bliski ci na rękach umiera  -Angel Des Penseurs
sny-o śmierci-przez-nie-budzi-mnie-włas­ny-krzyk-o-północy-rzeczywistość-ze-snem-ę-zaciera-gdy-w szpitalu-twój-bliski-na rękach-umiera 
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Jeśli ktoś z nas prag­nie poz­nać coś w sposób czys­ty, mu­si się od ciała wyz­wo­lić i samą tyl­ko duszą oglądać rzeczywistość. -Sokrates
jeśli-ktoś-z nas-prag­nie-poz­nać-coś-w sposób-czys­ty-mu­ ę-od ciała-wyz­wo­lić-i samą-tyl­ko-duszą-oglądać-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Cichy szept w głowie mej rozbrzmiewa, Jak ser­ce, tak i dusza mo­ja śpiewa. Oczy za­mykam, tracę rzeczywistość, Do­tykiem duszy wyz­naję To­bie miłość. -Amy03
cichy-szept-w głowie-mej-rozbrzmiewa-jak-ser­-tak-i dusza-mo­ja-śpiewa-oczy-za­mykam-tracę-rzeczywistość-do­tykiem-duszy-wyz­naję
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Tylko my ponosimy winę za to, co zdarza się w naszym życiu. Wielu ludzi przeszło przez te same trudności, co my, ale zareagowało inaczej. My wybraliśmy prostsze wyjście - własną rzeczywistość. -Paulo Coelho
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Zamiast zwyczajnie rejestrować rzeczywistość - fotografia stała się normą sposobów w jakie widzimy rzeczy - zmieniając w ten sam sposób samą ideę rzeczywistości i realizmu. -Susan Sontag
zamiast-zwyczajnie-rejestrować-rzeczywistość-fotografia-stała-ę-normą-sposobów-w-jakie-widzimy-rzeczy-zmieniając-w-ten-sam-sposób-samą
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował. -Stefan Wyszyński kard
mężczyzna-ucharakteryzowany-na-kobietę-i-kobieta-przebrana-za-mężczyznę-jest-fałszem-a-potrzebna-jest-prawda-rzeczywistość-taka-jaką-sam
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Dziś spot­kałam jeżyka i dałam mu jabłuszko. Czy jeżyk się ucieszył? Nie. Bo jeże nie jedzą jabłek. Całe życie w kłamstwie. Ok­rutna rzeczywistość. -to_tylko_łzy
dziś-spot­kałam-żyka-i-dałam-mu jabłuszko-czy-żyk ę-ucieszył-nie-bo-że-nie jedzą-jabłek-całe-życie-w kłamstwie-ok­rutna
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość. -Gold Fishy
roz­cza­rowa­nie- bar­dzo-wy­razis­ty-smak-który-wyz­nacza-gra­nicę-między-tym-co rzeczy­wis­te-a naszym-prag­nieniem-które
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. -Jan Twardowski
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: W człowieku spotykają się niebo i ziemia. Jak ziarnko piasku otoczone jest przestrzenią, tak nasza rzeczywistość pogrążona jest w wiecznej nieskończoności, pełnej blasku, mocy i czystości. -Johann Gottfried Herder
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym. -Fryderyk Hegel
filozofia-przychodzi-zawsze-za-późno-jako-myśl-o-świecie-pojawia-ę-ona-dopiero-wtedy-gdy-rzeczywistość-zakończyła-już-swój-proces