Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty

Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Większość technologii ma świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość. -Stanisław Lem


większość-technologii-świetlisty-awers-ale-życie-dało-im-rewers-czarną-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Próżno myśl geniuszu świat cały pozłaca, Na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka. -Juliusz Słowacki


próżno-myśl-geniuszu-świat-cały-pozłaca-na-każdym-szczeblu-życia-rzeczywistość-czeka
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Pol­ska rzeczywistość długi weekend - krótkie życie (spra­wił Dark Smurf)  -onejka


pol­ska-rzeczywistość-długi-weekend- krótkie-życie-spra­wił-dark-smurf 
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość prześciga wszelką fantazję, bo fantazja musi się jednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem. -Mark Twain


rzeczywistość-prześciga-wszelką-fantazję-bo-fantazja-musi-ę-jednak-liczyć-z-jakimś-prawdopodobieństwem
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość jest częstokroć dziwniejsza od fikcji, bo od rzeczywistości nie wymaga się żeby była logiczna. -Anonim


rzeczywistość-jest-częstokroć-dziwniejsza-od-fikcji-bo-od-rzeczywistoś-nie-wymaga-ę-żeby-była-logiczna
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość dzisiejsza jest bystrym strumieniem, w którym roi się od ludzi nie umiejących pływać. -Tennessee Williams


rzeczywistość-dzisiejsza-jest-bystrym-strumieniem-w-którym-roi-ę-od-ludzi-nie-umiejących-pływać
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nie dość, że nieszczęśliwego trapi szpetna rzeczywistość, ale jej jeszcze piękne sny pomagają. -Daniel Zgliński


nie-dość-że-nieszczęśliwego-trapi-szpetna-rzeczywistość-ale-jej-jeszcze-piękne-sny-pomagają
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Większość techno­logii ma świet­listy awers, ale życie dało im re­wers – czarną rzeczywistość. -Stanisław Lem


większość-techno­logii- świet­listy-awers-ale-życie-dało-im re­wers- czarną-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory. -Henryk Sienkiewicz


nie-rzeczywistość-sama-ale-serce-z-jakim-ku-niej-przystępujemy-daje-rzeczom-kształty-i-kolory
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nadzieja nie jest marze­niem, lecz spo­sobem przek­ształca­nia marzeń w rzeczywistość. -Léon-Joseph Suenens


nadzieja-nie jest marze­niem-lecz-spo­sobem-przek­ształca­nia-marzeń-w rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia. -Kuba Wojewódzki


Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Za pośrednictwem aparatu [fotograficznego] człowiek staje się turystą oglądającym rzeczywistość innych ludzi, a w końcu także i własną. -Susan Sontag


za-pośrednictwem-aparatu-fotograficznego-człowiek-staje-ę-turystą-oglądającym-rzeczywistość-innych-ludzi-a-w-końcu-także-i-własną
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: mgła wsącza się mlaszcząc po­wygi­nane światłocienie prze­nikają rzeczywistość ot­wierając bramy an­tyświata mo­jej wyobraźni an­tyego usiłuje wśliz­gnąć się w mój wymiar uśmie­chając się wrednie czaj­nik za­mienia się częściowo w an­tyczaj­nik sycząc zajadle an­tyołówek usiłuje uciec z mo­jej ręki wy­ginając się rozpaczliwie mo­nitor de­for­mując rzeczywistość ku­si abym przeszedł na drugą stronę dźwięki roz­ciągają się histerycznie lam­pa usiłuje złapać mnie na wędkę a wszys­tko zaczęło się po tam­tej nocy kiedy to było sam już nie wiem a może jes­tem już w moim antyświecie *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość. -Charles de Gaulle


po­lity­ka-kiedy-jest sztuką-oraz-służbą-a nie narzędziem-wy­zys­ku-to działanie-na rzecz-ideału-pop­rzez-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała. -Robert Musil


Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość. -Stanisław


legenda-to-skarb-i-ła-często-potężniejsza-ż-historia-ż-rzeczywistość
Złudzenia Za Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż nie cała dana jest w doświadczeniu. -Zofia Nałkowska


rzeczywistość-jest-do-wytrzymania-gdyż-nie-cała-dana-jest-w-doświadczeniu