Złudzeniom Cytaty

Złudzeniom Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali


człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Złudzeniom Cytaty: Skądinąd ci, którzy głoszą religię, sami ulegają złudzeniom. Pragnienie nawracania każe im wierzyć, że rzeczywiście kogoś nawrócili. -Montesquieu


skądinąd-którzy-głoszą-religię-sami-ulegają-złudzeniom-pragnienie-nawracania-każe-im-wierzyć-że-rzeczywiście-kogoś-nawrócili