Zły I Cytaty

Zły I Cytaty: Zły początek zły koniec przynosi. -Eurypides


zły-początek-zły-koniec-przynosi
Zły I Cytaty: Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek. -Thomas Stearns Eliot


Świat-jest-peł-niesprawiedliwoś-bankier-może-napisać-zły-poemat-i-nic-a-niech-tylko-poeta-spróbuje-wypisać-zły-czek
Zły I Cytaty: Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek. -Thomas Stearns Eliot


Świat-jest peł-nies­pra­wied­li­woś-ban­kier może-na­pisać-zły-poemat-i nic-a niech-tyl­ko-poeta-spróbu­-wy­pisać-zły-czek
Zły I Cytaty: Tak to już jest, że ko­biety złoszczą się, de­ner­wują lub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­go czy in­ne­go po­wodu. To nieu­chron­ne. Im bar­dziej cię przed­tem kochały, tym większy zawód spra­wiasz im na końcu. Da­jesz za mało al­bo za dużo. Zły ko­lor, zły czas, zły gest. Po­wiedz kom­ple­ment, a zbędą cię wzrusze­niem ra­mion lub zimną uwagą ty­pu: „Spos­trze­gaw­czy jesteś”. -C » Jonathan Carroll » Białe jabłka


Zły I Cytaty: -Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć  -ciemny


proszę-cię-po­wiedz-że to wszys­tko-to tyl­ko-zły-sen-tak-to wszys­tko-to zły-sen-wkrótce ę-z niego-obudzisz-lecz kiedyś
Zły I Cytaty: Gdy jesteś zły, licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij. -Mark Twain


gdy-jesteś-zły-licz-do-czterech-gdy-jesteś-bardzo-zły-klnij
Zły I Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański


Zły I Cytaty: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy, I był sobie wilk okrutnie zły, okrutnie zły. -Ted Sears


były-sobie-świnki-trzy-świnki-trzy-świnki-trzy-i-był-sobie-wilk-okrutnie-zły-okrutnie-zły
Zły I Cytaty: To zły mo­ment do wspomnień Zły to mo­ment na pewno A czy przeszkadzasz? Nie py­taj mnie Wspo­minaj so­bie da­lej, wszys­tko to przeszłość Żyję tu i te­raz, widzę to, co mnie otacza Pot­wo­ry przeszłości mogą tyl­ko jęczeć Duch te­raźniej­szości do gry wkracza I spa­li tą przeszłość za­winiętą w bletkę Wdech za wdechem, krok za krokiem Rzut oka na te­ryto­ria nieg­dyś młodsze Żyjesz przeszłością? Gra­tuluję wspomnień! Trauma lub coś, co nie było najgorsze. -Bruno


Zły I Cytaty: Głód - zły doradca. -Wergiliusz


Zły I Cytaty: mam zły dzień od pa­ru dni  -polaluksemburg


mam-zły-dzień-od pa­ru-dni 
Zły I Cytaty: To nie świat jest zły – ludzie są źli. -B » Anthony Burgess » Klaskać jedną ręką


Zły I Cytaty: Szuwaks czerni z pożytkiem, a zły człowiek z zadowoleniem. -Koźma Prutkow


szuwaks-czerni-z-pożytkiem-a-zły-człowiek-z-zadowoleniem
Zły I Cytaty: Świat jest zły i jeszcze mu się to ułatwia. -Anonim


Świat-jest-zły-i-jeszcze-mu-ę-to-ułatwia
Zły I Cytaty: Zły to żołnierz, który nie marzy o stopniu generała. -Wiera Panowa


zły-to-żołnierz-który-nie-marzy-o-stopniu-generała
Zły I Cytaty: Świat nie jest zły. To ludzie go tak ubarwiają... -patka5463


Świat-nie jest zły-to ludzie-go tak-ubarwiają
Zły I Cytaty: Zły duch najbardziej boi się świętego wesela. -Urszula Ledóchowska


Zły I Cytaty: Zły los może ci odebrać bogactwa, ale nie ducha. -Seneka


zły-los-może-odebrać-bogactwa-ale-nie-ducha