Złych Nikt Cytaty

Złych Nikt Cytaty: Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina. -Diana De Poitiers


dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
Złych Nikt Cytaty: Źle mnie w złych ludzi tłumie, Płaczę, a oni szydzą; Mówię, nikt nie rozumie; Widzę, oni nie widzą!  -Adam Mickiewicz


Ź-mnie-w złych-ludzi-tłumie-płaczę-a oni-szydzą-mówię-nikt-nie rozumie-widzę-oni-nie widzą 
Złych Nikt Cytaty: • 


Złych Nikt Cytaty: Nie to, kim jes­teśmy, czy­ni z nas złym lub dob­rym. Co ro­bimy; to we­ryfi­kuje naszą przy­należność i zwyk­le jest tak, że próbu­jemy być dob­rzy, by nie uchodzić za złych, ale wys­tar­czająco źle nam to wychodzi, by za złych nas postrzegano. Z cyk­lu po­wieści


Złych Nikt Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański


Złych Nikt Cytaty: Po­rażki płodzą złych ludzi. -jatoja


po­rażki-płodzą-złych-ludzi
Złych Nikt Cytaty: Najwięksi wrogowie wywodzą się ze złych przyjaciół. -Flavius Gratianus


najwięksi-wrogowie-wywodzą-ę-ze-złych-przyjaciół
Złych Nikt Cytaty: Nie ma złych od­po­wie­dzi są tyl­ko nietrafne... -opuszczona


nie- złych-od­po­wie­dzi-są tyl­ko-nietrafne
Złych Nikt Cytaty: Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce. -Marie


Złych Nikt Cytaty: Nic nie może być gorszego od złych języków. -Terencjusz


nic-nie-może-być-gorszego-od-złych-języków
Złych Nikt Cytaty: Nie ma złych ludzi ,są tyl­ko ludzie tkwiący w błędzie. -Kossak


nie- złych-ludzi-są-tyl­ko-ludzie-tkwiący-w błędzie
Złych Nikt Cytaty: Powodzenie złych królów nieszczęściem jest dla narodów. -Luc De Vauvenargues


powodzenie-złych-królów-nieszczęściem-jest-dla-narodów
Złych Nikt Cytaty: Człowiek pozbawiony złych nawyków może mieć gorsze. -Mark Twain


człowiek-pozbawiony-złych-nawyków-może-mieć-gorsze
Złych Nikt Cytaty: Przyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne. -Lao Cy


przyczyną-złych-postępków-są bo­gac­twa-trud­no-osiągalne
Złych Nikt Cytaty: Miłość złych ludzi kończy się zawsze nienawiścią. -Francesco Petrarca


miłość-złych-ludzi-kończy-ę-zawsze-nienawiśą
Złych Nikt Cytaty: Powodzenie złych królów jest nieszczęściem dla narodów. -Luc De Vauvenargues


powodzenie-złych-królów-jest-nieszczęściem-dla-narodów
Złych Nikt Cytaty: Na złych ludziach można polegać. Ci przynajmniej się nie zmieniają. -William Faulkner


na-złych-ludziach-można-polegać-ci-przynajmniej-ę-nie-zmieniają
Złych Nikt Cytaty: Mniej należy obawiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann


mniej-należy-obawiać-ę-głodu-ż-złych-myśli