Za Każdym Cytaty

Za Każdym Cytaty: W każdym wyroku prostodusznie wyrokujący wyraża samego siebie. -Ricarda Huch


w-każdym-wyroku-prostodusznie-wyrokujący-wyraża-samego-siebie
Za Każdym Cytaty: Z każdym kap­slem na glebę, Upa­da ka­wałek Ciebie... -Wojtek_


z każdym-kap­slem-na glebę-upa­da-ka­wałek-ciebie
Za Każdym Cytaty: Za każdym razem, gdy mrugasz, poruszają się gwiazdy. -Emerson


za-każdym-razem-gdy-mrugasz-poruszają-ę-gwiazdy
Za Każdym Cytaty: Po każdym dniu trzeba wrócić kartkę i zacząć od nowa. -Anonim


po-każdym-dniu-trzeba-wróć-kartkę-i-zacząć-od-nowa
Za Każdym Cytaty: Kto nie ma przyjaciół, widzi w każdym człowieku nieprzyjaciela. -Ante Dukic


kto-nie-przyjaciół-widzi-w-każdym-człowieku-nieprzyjaciela
Za Każdym Cytaty: Mówić można z każdym - rozmawiać bardzo mało z kim. -Feliks Chwalibóg


mówić-można-z-każdym-rozmawiać-bardzo-ło-z-kim
Za Każdym Cytaty: W każdym kraju i czasie kapłan będzie wrogiem Wolności. -Thomas Jefferson


w-każdym-kraju-i-czasie-kapłan-będzie-wrogiem-wolnoś
Za Każdym Cytaty: Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. -Platon


naj­ważniej­szy-w każdym-działaniu-jest początek
Za Każdym Cytaty: Każdym ze zmysłów, chciałabym Cię przy sobie. To synestezja. -cytlopka


każdym-ze zmysłów-chciałabym-cię-przy-sobie-to-synestezja
Za Każdym Cytaty: Z każdym grzechem zwiększa się też podatność na dalsze grzechy. -Ferdinand Krenzer


z-każdym-grzechem-zwiększa-ę-też-podatność-na-dalsze-grzechy
Za Każdym Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf


cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Za Każdym Cytaty: W każdym mieszka i dobro i zło, i tylko to drugie jest aktywne. -Bolesław Prus


w-każdym-mieszka-i-dobro-i-zło-i-tylko-to-drugie-jest-aktywne
Za Każdym Cytaty: Historia się powtarza lecz za każdym razem więcej kosztuje. -Kijan Halldor Laxness


historia-ę-powtarza-lecz-za-każdym-razem-więcej-kosztuje
Za Każdym Cytaty: Podobno po każdym spojrzeniu w niebo pozostaje w oczach odrobina błękitu. -Anonim


podobno-po-każdym-spojrzeniu-w-niebo-pozostaje-w-oczach-odrobina-błękitu
Za Każdym Cytaty: Na każdym szczy­cie jest tyl­ko światło, chłód i samotność. -Jerzy Drobnik


na każdym-szczy­cie-jest tyl­ko-światło-chłód-i samotność
Za Każdym Cytaty: Bój się za każdym razem, kiedy nie mówisz prawdy. -Lulio


bój-ę-za-każdym-razem-kiedy-nie-mówisz-prawdy
Za Każdym Cytaty: W każdym mieszka i dobro, i zło, i tylko to drugie jest aktywne. -Bolesław Prus


w-każdym-mieszka-i-dobro-i-zło-i-tylko-to-drugie-jest-aktywne
Za Każdym Cytaty: Mówić można z każdym - roz­ma­wiać bar­dzo mało z kim. -Feliks Chwalibóg


mówić-można-z każdym- roz­­wiać-bar­dzo-ło-z kim