Za Wszelką Cytaty

Za Wszelką Cytaty: Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością. -Michał Anioł


wszelki-gniew-wszelką-nędzę-i-moc-wszelką-złe-losy-zmoże-kto-zbrojny-miłośą
Za Wszelką Cytaty: Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. -Fryderyk Schlegel


wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
Za Wszelką Cytaty: Wszelka materia jest duchem. -Arthur Eddington


Za Wszelką Cytaty: Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wstępujecie. -Dante Alighieri


porzućcie-wszelką-nadzieję-wy-którzy-wstępujecie
Za Wszelką Cytaty: Miłość gorsza nad wszelką przygodę. -Aleksander Fredro


Za Wszelką Cytaty: Biurokracja zabija wszelką działalność, bo niszczy energię. -Jan Fedorowicz


biurokracja-zabija-wszelką-działalność-bo-niszczy-energię
Za Wszelką Cytaty: Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę. -Lee Iacocca


ludzie-chcą-być-oszczędni-za-wszelką-cenę
Za Wszelką Cytaty: Wszelka sztuka jest zarazem powierzchnią i symbolem. -Oscar Wilde


wszelka-sztuka-jest-zarazem-powierzchnią-i-symbolem
Za Wszelką Cytaty: Wszelka wartościowa działalność jest działaniem z wiary. -Albert Schweitzer


wszelka-wartościowa-działalność-jest-działaniem-z-wiary
Za Wszelką Cytaty: Wszelka mądrość i zrozumienie przychodzi do nas drogą miłości. -Ryszard Wagner


wszelka-mądrość-i-zrozumienie-przychodzi-do-nas-drogą-miłoś
Za Wszelką Cytaty: My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę. -Józef Beck


my w pol­sce-nie zna­my-pojęcia-po­koju-za wszelką-cenę
Za Wszelką Cytaty: W prawdziwej miłości człowiek przede wszystkim zatraca wszelką oryginalność. -Michał Choromański


w-prawdziwej-miłoś-człowiek-przede-wszystkim-zatraca-wszelką-oryginalność
Za Wszelką Cytaty: I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. Apokalipsa wg . śwJana -Biblia


i-otrze-bóg-z-ich-oczu-wszelką-łzę-apokalipsa-wg-śwjana
Za Wszelką Cytaty: Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech. -Anonim


musimy-ę-nauczyć-tak-znienawidzić-wszelką-złą-pracę-jak-grzech
Za Wszelką Cytaty: Lekarze nie po to są na świecie, by sprowadzać śmierć, ale by za wszelką cenę podtrzymywać życie. -Tomasz Mann


lekarze-nie-po-to-są-na-świecie-by-sprowadzać-śmierć-ale-by-za-wszelką-cenę-podtrzymywać-życie
Za Wszelką Cytaty: Wszelka moralność wywodzi się z religii, albowiem religia jest tylko formułą moralności. -Fiodor Dostojewski


wszelka-moralność-wywodzi-ę-z-religii-albowiem-religia-jest-tylko-formułą-moralnoś
Za Wszelką Cytaty: Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wypali, a drugim przyświeca. -Edmund Bojanowski


wszelka-dobra-dusza-jest-jako-świeca-sama-ę-wypali-a-drugim-przyświeca
Za Wszelką Cytaty: Rzeczywistość prześciga wszelką fantazję, bo fantazja musi się jednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem. -Mark Twain


rzeczywistość-prześciga-wszelką-fantazję-bo-fantazja-musi-ę-jednak-liczyć-z-jakimś-prawdopodobieństwem