Za Złotych Osiem Cytaty

Za Złotych Osiem Cytaty: Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli  -jatoja


Za Złotych Osiem Cytaty: - cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych !  -lovely-girl


Za Złotych Osiem Cytaty: przychodzisz by wśród mroku przy­tulić na osiem uderzeń serca za­nim w czer­ni przepadniesz jak schwy­tana w sidła za­cis­kam palce i w pa­nice go­nię twój wzrok w tej jed­nej chwi­li wy­pełnia się przyszłość tęsknotą do kil­ku skradzionych sekund wiem już na pew­no nie zdołam się wy­dos­tać jak ptak skrzydłami trze­poczący w klatce da­rem największym w pośpie­chu sple­cione dłonie bo jes­teśmy so­bie przeznaczeni na osiem uderzeń serca  -Deszcz


Za Złotych Osiem Cytaty: Zdro­wy rozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­ku życia. -Albert Einstein


zdro­wy-rozsądek-to zbiór-up­rzedzeń-na­bytych-do osiem­naste­go-ro­ku-życia
Za Złotych Osiem Cytaty: Seks jest jednym z dziewięciu argumentów za reinkarnacją. Pozostałe osiem można pominąć. -Henry Miller


seks-jest-jednym-z-dziewięciu-argumentów-za-reinkarnacją-pozostałe-osiem-można-pominąć
Za Złotych Osiem Cytaty: Po osiem­nastych urodzi­nach życie le­ci jak z górki, gdzie cza­sem na­poty­kamy na rzeczy, które nas przerastają. -AnDree


po osiem­nastych-urodzi­nach-życie-­-jak z górki-gdzie-cza­sem-na­poty­kamy-na rzeczy-które-nas-przerastają
Za Złotych Osiem Cytaty: pragnęli złotych gór często chodzi­li nad może mieli fir­mo­we gadki włas­ne je­dynie szmatki. -bystry.76


pragnęli-złotych-gór-często-chodzi­li-nad-może-mieli-fir­mo­we-gadki-włas­ne-­dynie-szmatki
Za Złotych Osiem Cytaty: Jeśli pracujesz z oddaniem przez osiem godzin, możesz w końcu zostać szefem, by pracować przez dwanaście. -Robert Frost


jeśli-pracujesz-z-oddaniem-przez-osiem-godzin-możesz-w-końcu-zostać-szefem-by-pracować-przez-dwanaście
Za Złotych Osiem Cytaty: Mężczyzna nie powinien nigdy żenić się z kobietą o złotych włosach, ten typ jest zawsze sentymentalny. -Oscar Wilde


mężczyzna-nie-powinien-nigdy-żenić-ę-z-kobietą-o-złotych-włosach-ten-typ-jest-zawsze-sentymentalny
Za Złotych Osiem Cytaty: Na kun­cie mum pinć złotych Długu ze dwa miliuny Sta­nu wol­ny­go jestym... Na ci­to szu­kum żuny. Zgłoszy­nia przyj­mumje be­ze og­ra­niczyń ilościowych. -Sierjoża


na kun­cie-mum-pinć-złotych-długu-ze dwa-miliuny-sta­nu-wol­ny­go-jestym-na-­to-szu­kum-żuny-zgłoszy­nia-przyj­mumje-be­ze
Za Złotych Osiem Cytaty: Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście. -Robert Lee Frost


jeśli-będziesz-przykład­nie-pra­cował-osiem-godzin-dzien­nie-może- ę-kiedyś-uda-zos­ć-kierow­­kiem-i pra­cować-dwanaście
Za Złotych Osiem Cytaty: Cóż z pałaców i og­rodów Semiramidy, Złotych sa­morodków, rzecznych kamieni Kiedy egip­ska ciem­ność,bra­ci twych pi­rami­dy Spo­wija mro­kiem i chłodem noc­nej pustyni... -Pijanypowietrzem


cóż-z pałaców-i og­rodów-semiramidy-złotych-­morodków-rzecznych-kamieni-kiedy-egip­ska-ciem­nośćbra­-twych-pi­rami­dy-spo­wija
Za Złotych Osiem Cytaty: Właśnie wróciłam od stomatologa, naj­pierw był strach, a po­tem to trwo­ga ... czy z ko­nie­czności, czy z mej głupoty? wyr­wał mi dzi­siaj siedem­set złotych!  -Niusza


właśnie-wrółam-od stomatologa-naj­pierw-był-strach-a po­tem-to trwo­ga-czy-z ko­nie­cznoś-czy-z mej-głupoty-wyr­wał
Za Złotych Osiem Cytaty:


człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Za Złotych Osiem Cytaty: iskry od myśli zderzeń rozpalanie wiary gasze­nie wierzeń krople od duszy parowania osu­wające się po źdźbłach pojednania nit­ki złotych pajęczynek mis­ternie plecione by przechwycić mroczki połączyć to co win­no być połączone  -Trzykropek


Za Złotych Osiem Cytaty: Sześć mi­liardów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć mi­lionów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem na siedem miliardów to sza­ra masa, wy­pełniająca pustą przes­trzeń w struk­tu­rach świata. -Naćpany


Za Złotych Osiem Cytaty: FYR­FLE­RYK Z GOL­GO­TY BESKIDÓW Dow­no ty­mu na wir­chu Matysce, Łopłaki­wało wione­cek dziwcze. Łzy jak mod­litwę ofiaro­wała Bogu, Z nich wy­ras­tały krze­wy róży, głogu,... Na osłodę wte­dy nie mogła liczyć na złotych pięćset  -fyrfle


Za Złotych Osiem Cytaty: w sta­rych domach noc chrapie wskazówka­mi zegarów podłogi jęczą la­tami uciskane w zad­ra­paniach na ścianach bar­wy zeszłych remontów Je­zusy na krzyżach z bez­radnie opuszczo­nymi głowami Ma­ryje w złotych ramkach (mat­czy­ne lustra) śmier­ci westchnienia w snach słyszalne ka­napy zmęczo­ne człowiekiem  -jatoja