Za Złotych Cytaty

Za Złotych Cytaty: - cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych !  -lovely-girl


Za Złotych Cytaty: pragnęli złotych gór często chodzi­li nad może mieli fir­mo­we gadki włas­ne je­dynie szmatki. -bystry.76


pragnęli-złotych-gór-często-chodzi­li-nad-może-mieli-fir­mo­we-gadki-włas­ne-­dynie-szmatki
Za Złotych Cytaty: Mężczyzna nie powinien nigdy żenić się z kobietą o złotych włosach, ten typ jest zawsze sentymentalny. -Oscar Wilde


mężczyzna-nie-powinien-nigdy-żenić-ę-z-kobietą-o-złotych-włosach-ten-typ-jest-zawsze-sentymentalny
Za Złotych Cytaty: Na kun­cie mum pinć złotych Długu ze dwa miliuny Sta­nu wol­ny­go jestym... Na ci­to szu­kum żuny. Zgłoszy­nia przyj­mumje be­ze og­ra­niczyń ilościowych. -Sierjoża


na kun­cie-mum-pinć-złotych-długu-ze dwa-miliuny-sta­nu-wol­ny­go-jestym-na-­to-szu­kum-żuny-zgłoszy­nia-przyj­mumje-be­ze
Za Złotych Cytaty: Cóż z pałaców i og­rodów Semiramidy, Złotych sa­morodków, rzecznych kamieni Kiedy egip­ska ciem­ność,bra­ci twych pi­rami­dy Spo­wija mro­kiem i chłodem noc­nej pustyni... -Pijanypowietrzem


cóż-z pałaców-i og­rodów-semiramidy-złotych-­morodków-rzecznych-kamieni-kiedy-egip­ska-ciem­nośćbra­-twych-pi­rami­dy-spo­wija
Za Złotych Cytaty: Właśnie wróciłam od stomatologa, naj­pierw był strach, a po­tem to trwo­ga ... czy z ko­nie­czności, czy z mej głupoty? wyr­wał mi dzi­siaj siedem­set złotych!  -Niusza


właśnie-wrółam-od stomatologa-naj­pierw-był-strach-a po­tem-to trwo­ga-czy-z ko­nie­cznoś-czy-z mej-głupoty-wyr­wał
Za Złotych Cytaty: iskry od myśli zderzeń rozpalanie wiary gasze­nie wierzeń krople od duszy parowania osu­wające się po źdźbłach pojednania nit­ki złotych pajęczynek mis­ternie plecione by przechwycić mroczki połączyć to co win­no być połączone  -Trzykropek


Za Złotych Cytaty: Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli  -jatoja


Za Złotych Cytaty: FYR­FLE­RYK Z GOL­GO­TY BESKIDÓW Dow­no ty­mu na wir­chu Matysce, Łopłaki­wało wione­cek dziwcze. Łzy jak mod­litwę ofiaro­wała Bogu, Z nich wy­ras­tały krze­wy róży, głogu,... Na osłodę wte­dy nie mogła liczyć na złotych pięćset  -fyrfle


Za Złotych Cytaty: w sta­rych domach noc chrapie wskazówka­mi zegarów podłogi jęczą la­tami uciskane w zad­ra­paniach na ścianach bar­wy zeszłych remontów Je­zusy na krzyżach z bez­radnie opuszczo­nymi głowami Ma­ryje w złotych ramkach (mat­czy­ne lustra) śmier­ci westchnienia w snach słyszalne ka­napy zmęczo­ne człowiekiem  -jatoja


Za Złotych Cytaty: Aforyzmy, schylanie sie po pojedyncze idźbło, są pokłosiem, nie ścinaniem falujących złotych łanów zbóż, nie wiązaniem snopów i nie świętem Żniw zdobionych wieńcem. Ale odpadłe i zebrane kłosy dają tet dobry chleb i tylko w smaku spotywąjącyeh leży wyczucie, co w nim jest Z ambrozji -Auerbach


Za Złotych Cytaty: PA­ZER­NOŚĆ !!! ...


Za Złotych Cytaty: Siedzę na drzewie dokład­nie - na jabłoni jabłoń przez jabłka swe krop­le krwi roni nie umiera. Wstałam stąpam lek­ko po kruchych gałązkach pat­rzę w dół na ziemię, na ciebie śmiech zielo­ny za­mie­szał mi w głowie i gdzie jes­tem nie wiem na drze­wie? czy w niebie? Sprawdzę spadam jak Anioł -nie umieram wokół jabłka na liści złotych spadochronach niebo jest wszędzie - na drzewie i w twoich ramionach  -Gold Fishy


Za Złotych Cytaty: Ty szmato! Co dzi­siaj robiłaś? Po­noć podłogi czyściłaś, dbałaś o mój dom, by błyszczał i pachniał. Ty szmato! Ja znam prawdę, puszczasz się, choć cię zawiesiłem na drzwiach złotych. Ty szmato! Co masz na swoją obronę? przy­niósł cię ja­kiś typ, i wyglądasz jak zawsze, brud­na, ob­darta, wykorzystana. Ty szmato! Nic nie jes­teś warta, mogę tobą wy­cierać buty, ciesz się, że cię nie wyrzuciłem, bo mam do ciebie sentyment. -Apostrof


Za Złotych Cytaty: Życie zaświatowe jest dla duszy zrealizowaniem wszystkich wyższych idei i pragnień, w życiu cielesnym nie urzeczywistnionych, jest kwintesencją naszych aspiracji psychicznych, atmosferą z pragnień tych utworzoną, czystą a jasną sferą bytu, którą się nasza jaźń najwyższa po mękach cielesnego bytowania upaja i krzepi. Ten Eden duszy jest momentem zbierania owoców z ziarn psychicznego posiewu cielesnej egzystencji naszej... jest chwilą upojeń, złożoną z marzeń i snów złotych o szczęściu brutalną sferą życia rozwianych. -Maria Grossek - Korycka


Za Złotych Cytaty: Słaby balkon. Ju­lian­na moc­na bo nocna. Nie od­ważyła się wyjść na niego a inaczej -nie umiała. Roweo pod ok­na nie podchodził. Do nies­ta­bil­nych balkonów ust złotych nie otwierał. Zarzu­cił instrument. Ju­lian­na przeżyła z kotem. Kot zno­sił wszystko. Zakręco­ny nierzeczywistością zro­zumiał co woli. Wys­koczył przez balkon. Ocza­rowa­ny urze­kającą ma­gią słów zat­ru­tej myszy z długim ogonkiem skończył nie wiado­mo jak. Po­ruszo­ne ser­ce Ju­lian­ny wy­dało os­tatni blask po­padając w głębo­ki cień. Olej* -wpłynął dobrze. Na przep­ra­cowa­ny rozum. Łagodził starcie os­trych dni Julianny. ---------------------- * - rze­pako­wy ?  -wdech