Za Złudzenia Płaci Się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim
za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie. -Teresa Nietyksza
kochankowie-uboż-są-o-złudzenia-którymi-obdarzają-ę-łżonkowie
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Od zbrodni nie płaci się podatku. -Stanisław Jerzy Lec
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Za złudze­nia płaci się rzeczywistością. -Leszek Kumor
za złudze­nia-płaci ę-rzeczywistośą
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Kradzież nie istnieje, za wszystko się płaci. -Napoleon Bonaparte
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Słono się płaci za cu­kier, który żeśmy podkradli. -Xmen
słono ę-płaci-za cu­kier-który-żeśmy-podkradli
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Za wszystko płaci się pieniędzmi, za miłość - tylko miłością. -Felix Lope De Vega Carpio
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Płaci się bar­dzo wy­soką cenę za po­godną jednomyślność. -Warren Buffett
płaci ę-bar­dzo-wy­soką-cenę-za po­godną-jednomyślność
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Pokora to cnota, za którą nigdy nie płaci się za drogo. -Paul Claudel
pokora-to-cnota-za-którą-nigdy-nie-płaci-ę-za-drogo
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Wie­dza kosztu­je, ale płaci się tyl­ko za niewiedzę. -Andrzej Klawitter
wie­dza-kosztu­-ale-płaci ę-tyl­ko-za niewiedzę
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz
nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London
niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Naj­drożej płaci się za to,cze­go się nie robi. -Urszula Zybura
naj­drożej-płaci ę-za tocze­go ę-nie robi
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem. -Karel Capek
na-tym-polega-wartość-życia-że-płaci-ę-za-nie-nawet-życiem
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Od dziś pa­miętaj, dziew­czy­no, że za naiw­ność płaci się rozczarowaniem. -Riot
od dziś-pa­miętaj-dziew­czy­no-że za naiw­ność-płaci ę-rozczarowaniem
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Ufność jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci. -Baltazar Gracian Y Morales
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Ludźmi rządzą złudzenia. -karaczan19
ludźmi-rządzą-złudzenia
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia. -Rami Belson
lepiej-nic-nie-mówić-i-sprawiać-tylko-wrażenie-głupca-ż-odezwać-ę-by-rozwiać-wszelkie-złudzenia
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Najdrożej płaci się za to, czego się nie robi. -Urszula Zybura
najdrożej-płaci-ę-za-to-czego-ę-nie-robi
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek
na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Miłość jest jedyną namiętnością, za którą płaci się monetą z własnej mennicy. -Stendhal
miłość-jest-jedyną-namiętnośą-za-którą-płaci-ę-monetą-z-własnej-mennicy
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska
za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim
często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno
miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard
prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Tylko nowe złudzenia chronią nas od rozpaczy po stracie dawnych. -Feliks Chwalibóg
tylko-nowe-złudzenia-chronią-nas-od-rozpaczy-po-stracie-dawnych
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini
siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Podejrzewam, że w sądach ludzkich niemałą rolę grają złudzenia, moda, kaprys. -Wolter
podejrzewam-że-w-sądach-ludzkich-niemałą-rolę-grają-złudzenia-moda-kaprys
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia! -Witold Gombrowicz
jakaż-różnica-pomiędzy-sławą-za-którą-ę-płaci-a-sławą-na-której-ę-zarabia
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Kto szyb­ko pi­je - wol­no płaci. -Benjamin Franklin
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Kiedy człowiek umiera, po pier­wsze tra­ci życie. A za­raz po­tem złudzenia. -P » Terry Pratchett » Piramidy
kiedy-człowiek-umiera-po pier­wsze-tra­-życie-a za­raz-po­tem-złudzenia
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Wszystkie nasze złudzenia są tylko wizjami odległej, niedosiężnej prawdy niejasno dostrzeganej. -Joseph Conrad
wszystkie-nasze-złudzenia-są-tylko-wizjami-odległej-niedosiężnej-prawdy-niejasno-dostrzeganej
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Kto umiera, płaci swoje długi. -William Shakespeare
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Za taniochę ludek chętnie drogo płaci. -Stanisław Jerzy Lec
Za Złudzenia Płaci Się Cytaty: Kto szybko pije - wolno płaci. -Benjamin Franklin