Za ok­nem Cytaty

Za ok­nem Cytaty: Chciałabym przy to­bie być z każdą chwilą łapać od­dech twój za ok­nem ciem­no już chciałabym od­dychać tak by za­pach twój zaw­sze czuć za ok­nem chłod­no już chciałabym blis­ko być per­fum twoich czuć smak za ok­nem świ­ta już chciałabym zno­wu spać bo bez­senność go­ni mnie za ok­nem po­ranek już za­mykam oczy sen go­ni mnie chciałabym... przy ok­nie dziew­czę śpi. -darkpassionplay


Za ok­nem Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron


Za ok­nem Cytaty: da­ta na­pisa­nia/opub­li­kowa­nia: 2006-06-23 idąc pop­rzez szla­ki swe­go życia małymi krokami po­konując drogę przez­nacze­nia idę a Ty Tato zaw­sze jes­teś przyjacielem duszę mą wy­bawiasz, wspierasz Tyś pat­ro­nem me­go życia gwiazdą mą świecącą stwarzasz życie i oczyszczasz duszę trzy­masz jes­teś światłem dro­gi jutra siłą i nadzieją jes­teś blas­kiem światła zorzy schro­nem mi bezpiecznym tu­lisz w dłoniach szczęście moje  -Emilia Szumiło


Za ok­nem Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes


Za ok­nem Cytaty: Gniew jest zaczy­nem niedorzeczności. -Cyceron


gniew-jest zaczy­nem-niedorzecznoś
Za ok­nem Cytaty: Myśl jest ziar­nem czynu. -Joseph Murphy


Za ok­nem Cytaty: Lo­gika jest także sta­nem uczuciowym. -Stefan Kisielewski


Za ok­nem Cytaty: Ro­zum jest pa­nem wszys­tkiego i królem. -Wergiliusz


ro­zum-jest pa­nem-wszys­tkiego-i królem
Za ok­nem Cytaty: Me­dycy­na może być niezłym ok­nem na nieskończoność. -Stanisław Lem


me­dycy­na-może-być-niezłym-ok­nem-na nieskończoność
Za ok­nem Cytaty: Zi­ma rysuje szro­nem; li­co natury mro­zem tulone  -to_tylko_łzy


zi­-rysuje-szro­nem-li­co-natury-mro­zem-tulone 
Za ok­nem Cytaty: Burza za ok­nem słońce prze­nika tęczą białą firanę  -silvershadow


burza-za ok­nem-słoń-prze­nika-tęczą-białą-firanę 
Za ok­nem Cytaty: Za ok­nem - sza­ro. W ser­cu - pus­to. Nadziei - nie ma. Wrak człowieka. -Bogdański


za ok­nem- sza­ro-w ser­cu- pus­to-nadziei - nie -wrak człowieka
Za ok­nem Cytaty: Mąż jest pa­nem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit


mąż-jest pa­nem-u siebie-kiedy żony-nie  w domu
Za ok­nem Cytaty: Trze­ba urodzić się błaz­nem, by zos­tać królem. -Terry Pratchett


trze­ba-urodzić ę-błaz­nem-by zos­ć-królem
Za ok­nem Cytaty: Za ok­nem ciemno, blask po­jedyn­czych lamp, jak światło nadziei. -cytlopka


za ok­nem-ciemno-blask-po­jedyn­czych-lamp-jak-światło-nadziei
Za ok­nem Cytaty: Nie od­wra­caj ko­ta ogo­nem, bo jeszcze się okaże, że to tygrys. -Logos


nie-od­wra­caj-ko­-ogo­nem-bo jeszcze ę-okaże-że to tygrys
Za ok­nem Cytaty: Śnieg przyprószył,za ok­nem biało,w głowie czar­no.Żyć nie umierać. -kitsh


Śnieg-przyprószyłza-ok­nem-białow-głowie-czar­noŻyć-nie umierać
Za ok­nem Cytaty: Jes­tem ok­sy­moro­nem. Żywą śmiercią. Stałą rtęcią. Nikłą chęcią. -kitsh


jes­tem-ok­sy­moro­nem-Żywą-śmiercią-stałą-rtęą-nikłą-chęą